Kontroly a bodové ohodnocení

Bližší informace


Hvězdná obloha

R — 3 z 10 souhvězdí, jedna otázka z 6

praktická část: vysvětli, jak najdeš Polárku

S — 3 z 20 souhvězdí, jedna otázka z 12

praktická část: nakresli souhvězdí

D — 3 z 30 souhvězdí, jedna otázka z 24

praktická část: nakresli souhvězdí

Střelba

hlídka střílí (na terč) ze vzduchovky a luku vždy po pěti ranách

Ohně

R — 3 z 10 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku

praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň pomocí zápalek a přírodního materiálu, které nalezne v okolí stanoviště.

S — 3 z 25 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku (pojmenování, zařazení, užití)

praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň pomocí 3 zápalek a přiděleného špalku dřeva.

D — 3 z 35 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku (pojmenování, zařazení, užití)

praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň pomocí 3 zápalek a přiděleného špalku dřeva a vyrobí funkční závěs na kotlík.

Cestování

R — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu; poznat 4 hrady, zámky, tvrze z 8

S — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu; poznat 8 hradů, zámků, tvrzí z 22

D — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu
poznat 8 hradů, zámků, tvrzí z 55; poznat 4 hrady, zámky, tvrze z popisu

Zdraví a bezpečnost

R — 3 z 15 otázek

praktická část: velký závěs horní končetiny

S — 4 z 25 otázek

praktická část: odsun a polohování (nosítka; stabilizovaná, protišoková poloha; ...)

D — 3 z 35 otázek

praktická část: obvazová technika — šátkový obvaz, obvaz prstu, zápěstí, kotníku, tlakový obvaz, ošetření pneumotoraxu

Přístřeší a batohy

R — 3 z 15 otázek

praktická část: skládání a úpravy celt

S — 3 z 25 otázek

praktická část: zabalit batoh na vícedenní výpravu

D — 3 z 35 otázek

praktická část: stavba nouzového přístřeší pro 3 děti

Příroda I

Rybízové

Staré páky

Důchodci


3 rostliny z 10

3 rostliny z 20

3 rostliny z 30

3 stromy z 5

3 stromy z 10

3 stromy z 15

3 houby z 5

3 houby z 10

3 houby z 15

1 stopa z 5

1 stopa z 10

1 stopa z 15

Příroda II

Rybízové

Staré páky

Důchodci


6 zvířat z 10

5 zvířat z 20

4 zvířata z 30

4 brouci či motýli z 10

4 brouci či motýli z 20

4 brouci či motýli z 30

2 nerosty ze 3

3 nerosty z 6

4 nerosty z 9

praktická část: Na určeném místě prokáže hlídka schopnost rýžování. V písku budou roztroušeny tři zlatinky. Za nalezenou zlatinku získává hlídka 1 bod (max. 3 b.)

Uzle a lana

R — uváže 3 uzly z 10, řekne jejich užití, 1 otázka

praktická část: uvázat dračí smyčku, říci a demonstrovat její použití

S — uváže 3 uzly z 10, řekne jejich užití, 2 otázky ze 4

praktická část: člen hlídky sleze určený úsek s jištěním

D — uváže 3 uzly z 15, řekne jejich užití, 2 otázky ze 4

praktická část: člen hlídky sleze a vyleze určený úsek s jištěním

Orientace

Plní se průběžně během cesty mezi kontrolami. Za nalezní každé kontroly získá hlídka 5 bodů. V případě pomoci anděla strážného, ztrácí hlídka nárok na body za orientaci.


Bodové hodnocení

Hlídka obdrží na základě svých znalostí a praktických dovedností na každém ze stanovišť 0 - 15 bodů. Navíc až 45 bodů za orientaci. Maximální počet dosažitelných bodů tedy je 180 (9 x 15 + 45). Do hodnocení nijak nevstupuje čas, za který hlídka splní všechny úkoly. Jediným omezením je 300 minut.

Hlídka je diskvalifikována

nevrátí-li se kompletní v časovém limitu nebo ztratí-li startovní kartičku.