300 nanečisto

počet otázek: 385

z kategorie: Rybízové

1. kolo

pravidla | výsledky | body: 0   chyby: 0


1. [1] Jak poznáš dospělce čápa bílého od mladého?

Mládě čápa letí nejvýše cca 20 metrů nad zemí

Dospělý čáp má zobák červený, mláďata černý

Dospělý čáp má na nohou dvoje "kolena", aby se lépe mohl pohybovat v mokřinách

2. [1] Pojmenuj tuto topografickou značku.

státní hranice

 

hranice porostů

 

rašeliniště

3. [1] Pojmenuj zvíře na obrázku.

Prase divoké

 

Daněk

 

Prase domácí