300 nanečisto

počet otázek: 385

z kategorie: Rybízové

1. kolo

pravidla | výsledky | body: 0   chyby: 0


1. [1] Morseova abeceda se využívala k přenosu zpráv pomocí:

Telegramu

 

Telefonu

 

Telegrafu

2. [1] K bivakování se využívá:

Horkého pytle

 

Bramborového pytle

 

Žďárského pytle

3. [1] Pojmenuj tuto topografickou značku.

zpevněná cesta

 

polní cesta

 

ostatní silnice