Statistiky a zajímavá fakta

2. ročník - 29. 5. 1999


Počty hlídek v jednotlivých kategoriích:

rybízové -  3
staré páky -  7
důchodci -  8

Pořadí klubů sestavené podle průměrného počtu bodů všech hlídek klubu:

T. K. Stopaři

171,0

T. K. Arnika

162,0

T. K. Havráňata

162,0

Junák Kolín, Havrani

149,0

T. K. Eridanus

139,3

T. K. Průzkumník

133,5

Junák Starý Kolín

130,0

Různé zajímavosti:

Věk nejstaršího závodníka 31 let.
Věk nejmladšího závodníka 8 let.
Věk nejmladšího účastníka 1 rok.
Průměrný věk závodníků 14 let a 10 měsíců.
Celkový počet závodníků 69.

Průměrný počet bodů na hlídku 143,66.