Vlajková hra.

Výsledky 9. ročníku

12. květen 2007


Letos termín Vlajkové hry již konečně nekolidoval s akcí Oregon dětem, což se odrazilo na vyšší účasti oproti letům minulým. Týmy nebylo ani třeba losovat a do dvanáctihodinových bojů se pustilo 5 týmu o celkovém počtu 33 hráčů.

Družstva:

Zelení: Rytíři moravského království

Monča, Sněhurek, Aleš, Jeník, Áťa, Nikča, Jěštěr

Modří: Hitler & Kmoch

Pátek, Mech, Hanz, Vráťa, Jindřich

Černí: Komise pro Legalizaci Integrace Teroristických Org ...

Fido, Jouda, Smišik, Pavel, Ďobek, Mára, Tukan, Bětka

Žlutí: Zloroj

Hykšák, Radek, Béčko, Panchy, Blochin, Subotaj

Červení: Kůzlátka a Emokachna

Kozel, Albín, Milka, Lucka, Maruška, Krtek, Donald

Výsledky:

družstvo

za životy

za vlajky

celkem

pořadí

Zelení

340 (68)

650 + 150

1 140

1.

Modří

105 (21)

150 + 100

355

4.

Černí

90 (18)

450 + 0

540

2.

Žlutí

140 (28)

250 + 50

440

3.

Červení

80 (16)

0 + 50

130

5.

Vysvětlivky (viz. pravidla):

za životy - body získané stržení pásky protivníka, číslo udává počet bodů v závorce je uveden počet protivníků.

za vlajky - první číslo udává body získané za přinesení vlajek do svého kempu druhé body za prémie.

 

Jakékoliv připomínky k ročníku letošnímu i minulým zasílejte prosím
na e-mail: vlajkova@pruzkumnik.cz nebo použijte
tento formulář pro odeslání Vašeho vzkazu.