Plavba podzimním listím


<< předchozí | zápis | další >>

21. listopad 2009 - | autor: Milka


Sešli jsme se v 9 hodin v klubovně, kde jsme se rozdělili do dvou skupinek. Každá dostala zašifrovaný dopis, ze kterého jsme se dozvěděli o kapitánovi, který se plavil po všech mořích. Nabídl nám, ať ho následujeme po červené stopě. Tak započala naše plavba podzimním listím.
Užívali jsme si příjemné počasí do doby, než jsme obdrželi další dopis. Stálo v něm, že jedna z lodí uvízla ve skalách a nemohla pokračovat v plavbě. Celá její posádka se musela přesunout do zbylých lodí - a to byl i náš úkol. Všichni se museli uskromnit, proto se skupinka směla dotýkat země jen určeným počtem nohou a rukou.
Po přesunu jsme se krajinou plavili spokojeně dál. Jenže na palubě vypukla vzpoura - odpůrci kapitána chtěli získat velení. Náš další úkol tedy byl, pomoci kapitánovi umoudřit vzbouřence.
I to jsme nakonec dokázali a zdárně dopluli až k břehům neznámé země.
Po vyluštění další šifrované zprávy obě skupinky připravili krátký příběh pro domorodé obyvatele, které zajímalo, odkud tito cizinci jsou a jak se do vzdálené země dostali. Poté jedna ze skupin dostala svolení a obdržela skřínku s čaji, kterou se podařilo k večeru doručit na určenou adresu.
Na konci dne všichni dostali upomínkové kartičky a pokřikem zakončili vydařenou plavbu.