Nouzovská třístovka


<< předchozí | zápis | další >>

28. květen 2011 - Nouzov, tábořiště klubu | autor: Jeník


Letos již čtrnáctý ročník Nouzovské třístovky přilákal na tábořiště poblíž Církvice u Kolína celkem 51 účastníků. Tito, rozděleni do čtrnácti týmů, hledali v okolních lesích jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly rozličné úkoly ke splnění.

„Přes nepříliš příznivé sobotní počasí se setkání tábornických klubů vydařilo. Letos byla mezi soutěžícími i maminka s kočárkem či jeden čtyřnohý kamarád. Zajímavostí je, že více než polovina závodníků se zúčastnila soutěže poprvé,“ říká Zuzka Holcmanová, která působí coby hlavní vedoucí pořadatelského klubu Průzkumník.

A v čem soutěž spočívá? „Pravidla jsou již delší dobu ustálená,“ vysvětluje další z organizátorů Ondřej Chobot, „v okolí Nouzova je rozptýleno 9 stanovišť, která hlídky hledají podle bodů zakreslených v mapě. Na nich pak odpovídají na příslušné otázky či plní úkoly.“ Škála znalostí a dovedností, které musejí táborníci ovládat, je poměrně široká: „Jedná se jak o praktičtěji zaměřené záležitosti, jako je střelba z luku a vzduchovky, či uzle a lana, kde se váží uzle a leze na skálu. Mezi ty teoretičtější patří kupříkladu příroda. Na jiných stanovištích jsou teorie i praxe vyváženy, patří mezi ně ohně, cestování, hvězdná obloha a další,“ dodává Ondra.

Důležitým elementem je rovněž orientace: body se přičítají i za nalezení stanoviště. Je tedy možno získat 15 bodů na stanovišti a 5 bodů už jen za jeho úspěšné odhalení, celkem 180 bodů. Závodí se ve třech věkových kategoriích: nejmladší účastníci jsou posuzováni v rámci kategorie „rybízů“, starší ve „starých pákách“, nejstarší se nazývají „důchodci“. Časový limit je tři sta minut, odtud název soutěže.

Letošním vítězem se stejně jako loni stalo družstvo tvořené starými pardály z oddílu Mustang, kteří získali 175 bodů. Na ceny do soutěže přispělo město Kolín.

podrobné výsledky, fotogalerie