Tábor 2011


<< předchozí | zápis | další >>

2. - 23. červenec 2011 - tábořistě u mlýna Nouzov | autor: Áťa


Pod rouchem Epony

Samhain

„Vítám vás tu milí přátelé, bojovníci z kmene Bójů,
Dorazili jsme před několika úsvity na toto místo, abychom prozkoumali, zda-li jsou tu příhodné podmínky pro žití – založení rodin, chov zvěře, pěstování plodin a rozvoj řemesel.Nyní, když jste přišli za námi, pravíme ano, líbí se nám tu: je tu vláha, překrásné lesy, bzurčící potůčky a zvěře požehnaně. Nacházíme se ve středu Bohemy, země kterou jsme po nás pojmenovali, stojíme tu naposledy jako jeden kmen, nyní se naše cesty rozejdou. 4 rody 4 druidové a 4 keltská sídliště, která zde budou stát přesně za jeden rok. Prosili jsme bohyni Eponu, aby nám pomohla a rozsoudila, který rod bude po uplynutí roku nejsilnější a bude tak vládnout celé střední Bohemii. Kdo víc než bohyně může nás rozsoudit! „

Zde je odpověď od Epony:
„Žádáte mne o pomoc při osidlování zdejšího kraje a rozsouzení, kdo z vás měl by zde vládnout po uplynutí jednoho keltského roku. Ze své říše však neshlédnu, co se děje mezi vámi na zemi. Dnešní noc je svátek Samhain a hranice mezi mrtvými a živými, mezi smrtelníky a bohy, mezi démony, anděly a jejich lidskými svěřenci jsou velmi křehké. Dnešní noci vstoupím do říše smrtelníků a budu vás provázet až do příštího Samhainu. Budu vás chránit, před vlivem bohů zkázy, budu vám usnadňovat cestu k vybudování silných hradišť, budu střežit vaše lidská mláďata před nástrahami, které je zde čekají. Avšak mou podmínkou je vaše oddanost ke mně, jako bohyni a především mír vládnoucí mezi vašimi rody. Přišli jste sem jako jeden kmen, a já nedopustím, abyste použili zbraně proti sobě, nedovolím, abyste prolévali krev na mé zemi.“

Beith

Mapování území
„Vítejte v mém kraji, včerejší noci jsem přešla hranici říše mezi neživými a živými a doteď jsem sbírala nové síly. Nyní tu před vámi sedím, v těle ženy, a mluvím k vám lidským hlasem. Nabízím vám velkou část území, která dosud nebyla osídlena, každému rodu po jedné světové straně. Území získáte si jedině postupně během následujícího roku, ale už dnes se vydejte na místo, kde chcete začít s budování vašeho hradiště, označte jej a zaznamenejte do mapy. Dále zakreslete jakoukoliv bylinu a živočicha, které po cestě potkáte. Chcete-li v tomto kraji žít, musíte poznat zdejší přírodu a naučit se s ní v dobrém vycházet.“

Luis

Znak rodu
„Dnešní odpoledne věnujte tomu, abyste vytvořili znak vašeho rodu, jednoduchý symbol, který by reprezentoval váš rod a také rodokmen. Znak by měl zobrazit rostlinu, či zvířete, které žije na vašem území, popřípadě jinak charakterizovat váš rod. Oproti tomu symbol bude jen jednoduchý obrazec, snadno vyrytý do hlíny, vyražený na minci, nakreslený kýmkoliv, avšak originální. Rodokmen neboli strom života, jehož větve budou nést jména vašich předků.“

Fearn

„Je načase, abyste i na tomto místě začali s řemeslem, které vaše rody znají už po staletí. Zdejší kraj ukrývá velice úrodnou půdu. Vydejte se ke stromu, který si získal vaši úctu, je to tentýž strom, který jste zakreslili do mapy, tentýž strom, jehož větve jsou větvemi vašeho rodu. Zde naleznete hlínu, z které se dají vytvořit nejkvalitnější potřebné nádoby.“
Saille – Imbolic
„Dnes slavíme svátek Imbolic. Je to den, kdy se modlíme za to, aby zvířata v našem chovu měla v následujícím roce dostatek mláďat.
K tomu, aby se váš rod mohl ucházet o moji přízeň, musíte začít s chovem domácích zvířat – začněte drůbeží a po rozšíření stáda koz, ovcí, a krav, docílíte i zvířete nejvznešenějšího – koně. Jen pokud vaše hospodářství bude vlastnit množství zdravé zvěře, můžete živit své rodiny a zvětšovat svá území.“Samhain

Epona se rozloučí s Bóji a odejde do lesa:
„Milí přátelé,
dnešní noci slavíme opět svátek Samhain, zdejší kraj již má svého pána a já věřím, že bude v míru vycházet i ostatními rody. Věřím, že jednou se vaše rody opět spojí a zde na tomto místě bude stát velké oppidum, plné šťastných lidí. Jelikož jste lidé dobří a bohové vás budou mít rádi – o to se postarám! Je na čase, abych se rozloučila a vydala se na dalekou cestu do za hranici do druhé říše, do říše neživých. Přeji vám mnoho šťastných dní.“