Indiánské léto


<< předchozí | zápis | další >>

22. září 2012 - Klubovna T.K. Průzkumník | autor: Sára


Padají trakaře, samá veliká louže a překvapení, že Indiánské léto v Nové Vsi u Kolína bylo zrušeno. Na jednu stranu je to vysvobození z promáčených bot a nohávů.
Tak tedy srovnáme se do řady, spočítáme a vyrážíme směr naše slavná klubovna. Cestu jsme si prodloužili procházkou přes kolínské náměstí.
Při příchodu do cíle jsme se museli pořádně posilnit sváčou a pitím, však nás čeká plné dopoledne her.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny na malé a větší. Maličcí připravují speciální představení o Indiánech a velcí hrají "slovní kopané" na téma: "Co dělá Indián v dešti?". Po řádné průpravě inscenace maličkých, proběhlo na zahradě klubovny to veliké bienále.
A co to..déšť ustal, mraky se protrhávají a sluní svítíčko. Hurá, můžeme zůstat venku.
Začali jsme hrou na buldoky. Jako hlavního, největšího buldoka jsme zvolili Kachnu (Hra probíhá stejně jako na Ovečky, jediný rozdíl je v tom, že chycený musí být držet ve vzduchu po dobu 3 vteřin, tzv. se nesmí dotknout země) po velikém boji jsme byli velice unaveni a tak jsme se šli opět řádně posílit sváčou a pitím do klubovny.
Když jsme měli plná bříška, utíkali jsme zpět na zahradu. Následně čekal vrchol dopoledne. Olympiáda, ale pouze disciplína štafety. Proběhli jsme se, zaskákali si na jedné i druhé noze nebo snožmo. Boj byl nakonec vyrovnaný.
Další hrou byla schovávaná klíčů, které pak museli maličcí i velcí hledat, Byla to zábava a tak jsme si klíče prostřídali minimálně třikrát.
Herní dopoledne jsme zakončili Skautským fotbalem, kde jsme se také rozdělili na dvě skupinky, aby mohl být závod vyrovnaný.
Čas utekl jako voda a tak jsme se vrátili do klubovny, sbalili všechny sváči, pláštěnky, čepky a bundy. Udělali jsme si dvojitý kroužek a zakončili tuto výpravu oddílovým pokřikem: "My jsme oddíl Průzkumníků,..."