Dračí prohlídka pro malé i velké


<< předchozí | zápis | další >>

9. únor 2013 - Staré Hrady | autor: Katka


Dlouho se čekat nemuselo a v časných ranních hodinách si pro 30 Průzkumníků a jejich pět vedoucích přijel až ke klubovně autobus.

Nebyl to ledajaký autobus, protože jen ten opravdový pohádkový nás mohl odvézt na hrad a zámek Staré Hrady, kde nás celou zimu netrpělivě očekávali. Sobota 9. 2. 2013 byl ten pravý den na cestu za skřítky, draky, čarodějnicemi a samozřejmě sluhy pekelnými, kteří nechybějí v žádném obydlí.

Cesta netrvala dlouho a už jsme se slunili na nádvoří starobylého panství. Nebylo místa, kde bychom se vyhnuli kouzelným bytostem. Uvítala nás zdejší princezna, čert nabízel pekelná hejblátka, čarodějnice hlídala neposlušné děti a její kočky z nás nespustily zvídavé oči.

Odbila jedenáctá hodina a už už si nás čarodějnice vedla do tajemného zámeckého sklepení, které nebylo plné pokladů, ale z každého zákoutí se na nás šklebil zákeřný skřítek, který nenechal nic tak, jak má být. Jeden věděl kam věci schovat, druhý jak je nenápadně rozbít, prostě každý škodil, jak uměl.

Našli tam ale svůj domov i umounění dobráčtí čertíci, vodníci a veselí strašidláci. Viděli jsme tam lesní a ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost, pohádkovou hladomornu, rodinku starohradského obra, velkého ochočeného draka z lesního království, palác plný skřítků a mnoho dalších překvapení.

Rychle ven na vzduch a denní světlo, krátká svačina a šup na další prohlídku, tentokrát do hradní a zámecké části, kde jsme si prohlédli ojedinělou expozici - kupecké krámky, koloniál, obchod s kávou a c. k. hostinec, jak vypadaly v dobách našich prababiček.

Dále jsme navštívili barokní kuchyni, velkou loveckou chodbu, unikátní ložnici a pracovnu, kancelář pana nadlesního a další zajímavosti, mnoho tisíc exponátů představuje život prostých lidí, měšťanů a šlechty v období vrcholu habsburské monarchie.

Největším lákadlem byla ale Čarodějná komnata dračího krále Rozumbraďáka a jeho ženy dračí královny Starostlindy. Kromě mnoha draků a dráčků jsme poznali i tři neposedné královské dcerky, dračí princezny Trajdalínu, Lajdalínu a Rozcaplínu. Nebylo draka, kterého by si zvídaví Průzkumníci neprohlédli a neobdivovali.

Poslední naší zastávkou byla Čarodějná bestyjola, která byla plná živých zvířátek, havěti a potvůrek místních čarodějnic.

Krásný den jsme zakončili krátkou procházkou, záchranou zvířátek z lesa při společné hře, ale to už na nás netrpělivě čekal náš pan řidič, aby nás včas dovezl z pohádky až domů.