Za tajemstvím starého Egypta


<< předchozí | zápis | další >>

8. listopad 2014 - Kolín | autor: Verča V


Tento listopadový výlet byl naplánován do Kolína, především tedy do muzea, kde probíhá výstava Poklady starého Egypta.
Možná i proto, že se nikam necestovalo, se v klubovně, kde byl naplánovaný sraz, sešlo 43 dětí. Když k tomu přidáme ještě 7 přítomných vedoucích, byl nás opravdu hojný počet.

Nejdříve jsme děti rozdělili do 6 skupinek, přičemž v každém týmu byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Poté dostali Průzkumníci k vyluštění dopis, ve kterém se dozvěděli, co bude první částí našeho programu.

Před desátou hodinou se první tři skupinky vydaly do muzea, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Paní průvodkyně nám podala zajímavý výklad o mumiích, bozích a celkovém životě starých Egypťanů. Dětem se výklad líbil, a zřejmě proto byly po celých 50 minut naprosto vzorné, což paní průvodkyni velmi potěšilo. Druhá část našich svěřenců mezitím v klubovně zpracovávala pracovní listy, jejichž tématem byl taktéž Egypt. Před jedenáctou hodinou se skupiny vyměnily, takže paní průvodkyně měla o program na další hodinu postaráno.

Po lehkém obídku v klubovně jsme se všichni odebrali na zahradu, kde jsme dětem vysvětlili náš odpolední plán. Každý tým dostal papír s těmito úkoly:

1. Zjistěte 3 jména lidí, kteří bydlí v domě čp. 758 v Družstevní ulici. (2 body)
2. Přineste 5 obrázků sluníčka nakreslených od různých lidí. (nesmí být lidé z týmu) (4 body)
3. Zjistěte otevírací dobu restaurace Stoletá. (2 body)
4. Kolik obyvatel má Kolín? (2 body)
5. Jaká doba uplyne od konce jedné zelené do začátku druhé na semaforu pro chodce na křižovatce Jaselská-Bezručova? (3 body)
6. Kolik mostů vede v Kolíně přes Vltavu? (1 bod)
7. Kdo je starostou Kolína? (1 bod)
8. Jaká strana vyhrála komunální volby v roce 2014 v Kolíně? (1 bod)
9. Vymyslete básničku, která bude obsahovat tato slova: Kolín, starosta, Labe, náměstí, most a zámek (3 body)
10. Přineste list z javoru, dubu, břízy, lípy, jírovce a třešně. (1 bod)
11. Zjistěte cenu Hamé Červené řepy pro diabetiky sterilované v sladkokyselém nálevu se sladidlem 330g v TESCU. (4 body)

Na jejich splnění měly skupiny cca 2 hodiny. Týmy byly vyrovnané, takže výsledky byly opravdu těsné. Zvítězilo družstvo v čele s Filipem, které získalo plný počet bodů.
Po spočtení všech bodů a vyhlášení výsledků jsme se všichni rozešli do svých domovů.

My s Rony děkujeme všem, kteří přišli, a doufáme, že jste si to užili stejně jako my :)