Uzlařská regata


<< předchozí | zápis | další >>

6. prosinec 2014 - tělocvična Gymnázia Kolín | autor: Sára


Uzlařská regata po šestnácté

Akce, kterou T. K. Průzkumník každým rokem pořádá v prvním prosincovém týdnu, je tradicí již 16 let. První soutěž byla odstartována v roce 1999 a tehdejší vítěz dokázal regatu složenou ze šesti uzlů (lodní smyčka, ambulanční uzel, rybářská spojka, ovčí nožka = zkracovačka, škotová spojka a dračí smyčka) uvázat za pouhých 22,6 vteřin.

Pro akci tohoto typu byly zvoleny tradiční prostory tělocvičny kolínského gymnázia, kde je dostatečné zázemí jak pro organizační tým, tak pro soutěžící. V převážné části tělocvičny bylo vyhrazeno 6 drah, kde byly připraveny stojany pro vázání lodní smyčky, čtyři uzlovačky a na závěr stojan s tlačítkem, které soutěžící stiskl ve chvíli, kdy celou regatu uvázal.

Složení uzlů se za celou dobu pořádání regaty nijak nezměnilo, avšak časy soutěžících ano. Dosavadní rekord je 15 sekund z roku 2002. Od té doby rekord nikdo nepředčil. Jasnými favoritkami se pro tento ročník staly sestry Ivetka a Verča Vinklátovy, které v soutěži vybojovaly krásné časy - Ivetka 0:23,9 s a Verča 0:22,1 s.

Uzlařská regata prošla během 16 let několika inovačními změnami, a to jak organizačními, tak technickými. Již čtvrtým rokem se vázal speciální závod – Uzlařská regata naslepo, kdy má soutěžící zavázané oči a snaží uzle uvázat jen po hmatu.

Druhým rokem se také konal speciální doprovodný program plný legrace a zábavy. Obsahem bylo několik herních disciplín ve vázání uzlů. Uzle se vázaly různými způsoby a s různými překážkami. Například vázání na eskymáka, kdy soutěžící měl na rukou palčáky nebo vázání ve dvojici, kdy každý ze soutěžících mohl využít jen jednu ruku. Po správném uvázání byli soutěžící oceněny sladkými odměnami nebo drobnými dárečky.

V neposlední řadě byla připravena úplně nová disciplína - Rodič a Junior. Jednalo se o speciální disciplínu cílenou na nejmladší závodníky a jejich rodiče. Závod probíhal ve formě štafety. Tým tvořilo jedno dítě a jeden dospělý. Opět vítězil ten nejrychlejší tým, který stačil správně uvázat všech šest uzlů. Postup vázání si zvolil každý tým sám. Této disciplíny se zúčastnilo 5 závodních dvojic - Danik Chroust s maminkou, Pepa Vonšovský s maminkou, Lucinka Hradecká s tatínkem, Tomáš Litomyský s maminkou, Vítek Vašata s maminkou. Tyto týmy si zaslouží velkou pochvalu za odvahu a za snahu.

Poslední disciplínou byl tradičně závod skupin. Závodu se zúčastnilo 6 týmů složených jak z nejmladších závodníků, tak rodičů i vedoucích. Vítězi se nakonec stal tým s nejvyšším věkovým průměrem.


Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným.


Velké poděkování bychom chtěli věnovat městu Kolín, protože díky jeho finanční podpoře mohla být akce realizována.


Výsledky 16. Uzlářské regaty