Götterdämmerung: Smrt Baldra


<< předchozí | zápis | další >>

12. leden 2019 - Sudějov | autor: Králik


V 8:46 jsme vyrazili vlakem do Uhlířských Janovic. Z nádraží jsme nejprve šli odvážným a pevným krokem po silnici číslo 335, poté jsme uhnuli a pokračovali po žluté turistické značce. Za průběžného koulování jsme dorazili ke krmelci, kde se všichni občerstvili a kde byli ošetřeni ranění. Přibližně po 1 km nám Vlk se Štěpou sdělili, že se před námi náchází podezřelá, možná nepřátelská skupina. Děti se rozdělily na 2 skupiny. Jedna se vydala na průzkum, druhá se pustila do stavění provizorní pevnosti ze sněhu a vyvráceného pařezu. Po chvíli se ukázalo, že nepřátelská skupina byli ve skutečnosti průzkumníci pod vedením Štěpy a Vlka. Byl sveden lítý boj, avšak obránci byli poraženi. Po této bitvě jsme pokračovali dále do Sudějova. Po obědě si děti v místním pramenu nabraly „medovinu“, byla jim vyjevena legenda o Baldrovi (legenda je dostupná zde) a bylo jim požehnáno posvátným popelem. Dále jsme pak pokračovali až k poli za Janovickou Lhotou, kde proběhl turnaj v Buldocích smrti a kde proběhla stavba sněžných monumentů. Záhy mi některé děti taktně naznačili, že je čas jít. Po zhodnocení monumentů porotou byly jejich prosby vyslyšeny. Na blízké mohyle následoval úlitba Baldrovi spojená s rituálním zpěvem. Pak nás čekal pouze nákup u vietnamských obchodníků na náměstí v Uhlířských Janovích a půlhodinový odpočinek v čekárně na nádraží. Poté nás vlak dopravil do Kolína.