Götterdämmerung V: Волк В Овечьей Шкуре


<< předchozí | zápis | další >>

25. - 29. listopad 2019 - Vysoké Studnice | autor: Králik


Rok se s rokem sešel a než se jeden naděje, je tu další podzimní výprava. Tentokrát do skautské klubovny ve Vysokých Studnicích. Sice se výprava do této vesničky ve středu Českomoravské vrchoviny již konala, ale místní kraj si zaslouží důkladnější prozkoumání. Vzhledem k oboustranné spokojenosti z lednové návštěvy nebyl problém dohodnout dlouhodobější pobyt.
A tak se v pátek 25. 10. na hlavním nádraží v Kolíně shromáždilo 9 odvážlivců, lačnících po nových zážitcích. Do Vysokých Studnic jsme dorazili přibližně v 21:00. Sobota byla zasvěcena především práci. Les za vsí byl zdevastován kůrovcovou kalamitou a dohoda zněla, že pomůžeme se sběrem dřeva a ubytování bude zadarmo. Naplnili jsme 2 vrchovaté přívěsy za auto. Poté následoval oběd v blízké bučině a několik lesních her. Na cestě zpět děti sebraly asi 10 bedel a spočinuli jsme na břehu vypuštěného rybníka, páchnoucího hnijícím bahnem. Po návratu do klubovny děti zjistily, že na zahradě stojí trampolína, tudíž o program bylo postaráno.
V neděli jsme časně vstali, abychom se stihli nasnídat a dojít do Luk nad Jihlavou na vlak, který nás dopravil do Bransouzí. Odtud jsme se svižným krokem dopravili až na zříceninu hradu Rokštejn. Zde následovala delší přestávka spojená s obědem a dobýváním hradu a přilehlé skály. Dále jsme pokračovali krásným údolím Brtnice a následně podél Jihlavy do Bítovčic a následně do Vysokých Studnic. K večeři byly servírovány hrudky s krupičnou kaší.
V pondělí nás čekal nejnáročnější podnik. Jelikož v noci pršelo, teplota spadla přes noc ze 17 °C na 4 °C. To nám ovšem náladu nezkazilo, a tak jsme pevným krokem vyrazili z Jihlavy vstříc Třešti. Krajina mezi Jihlavou a Třeští je vskutku pozoruhodná, ovšem dojem kazí hromady kmenů podél cesty, pokácených kvůli kůrovci. Ovšem poslední část cesty (na Špičák) toto bezezbytku vynahrazuje. Téměř netknuté bukové lesy jsou balzámem pro duši. V Třešti jsme čekali 40 minut na autobus do Jihlavy, kde jsme také čekali 40 minut na autobus do Vysokých Studnic.
V úterý jsme pouze hekticky uklidili a vyrazili autobusem a vlakem směr Kolín.

Na závěr bych rád poděkoval 7. skautskému oddílu Jihlava a Vysoké Studnice ( odkaz na webové stránky) za poskytnuté ubytování.