Hemžení


<< předchozí | zápis | další >>

11. září 2021 - Plaňany | autor: Werča


Na první letošní výpravu jsme se vydali do Plaňan, kde skauti každoročně pořádají zábavnou akci pro děti s názvem Hemžení.

Ačkoli byla plánovaná výprava zveřejněna dost narychlo, zúčastnilo se jí 19 dětí, což je u podobné akce v podstatě ideální počet. V Kolíně jsme nadšeně nasedli do správného vlaku a vyjeli jsme vstříc dobrodružství. Bez problémů jsme zvládli přestup v Pečkách a co nevidět jsme již vystupovali v Plaňanech. Protože do začátku Hemžení zbývalo ještě dost času, usídlili jsme se u malebného rybníčku, kde jsme poobědvali. No a pak už bylo načase vyrazit pěšky k plaňanské skautovně, kde se akce konala.
Na Hemžení dostal každý účastník své soutěžní číslo. Úkolem dětí bylo obejít co nejvíce atrakcí, přičemž za každou dostaly na svůj papír razítko. Za nasbíraná razítka si na konci mohli všichni soutěžící vyzvednout ceny. Skauti připravili přes 40 atrakcí, takže si děti mohly kromě jiného vyzkoušet pohyb na chůdách, boj na kládě, lanovku či střílení z obřího praku.
Když všechny děti nasbíraly dostatek razítek a vyzvedly si své ceny, vydali jsme se autobusem zpátky do Kolína.
Děkujeme plaňanským skautům za skvělou akci a těšíme se, že si návštěvu za rok zopakujeme.