Oregon Dětem


<< předchozí | zápis | další >>

6. květen 2023 - Kolín | autor: Kulich


V sobotu 6. 5. jsme se v počtu 17 dětí a 3 vedoucích sešli na Kmochově ostrově. Odtud jsme vyrazili do Borek, kde jsme si zahráli velice zajímavou hru, nazval jsem ji: „Veď mě, když ztrácím se ve tmě“. Spočívala v tom, že děti byly rozděleny do skupinek. Všichni kromě nejmenšího si zavázali oči a byli nejmenším vyváděni z lesa.
Došli jsme takto až na kraj Borek, zde jsme si v altánku dali sváču, navštívili přilehlé hřiště a zahráli si hru o rotujících tancích. V ní se děti, ve stejných skupinkách jako v předchozí hře, držely za ruce, rotovaly a snažily se rozdělit ostatní týmy.
Poté jsme naše kroky směřovali k Hradišťku, kde jsme se naobědvali. Také jsme se zde brouzdali, někteří stavěli hráze nebo se rochnili v písku.
Pak jsme šli zpět ke Kolínu, na akci, kvůli které byla celá výprava a to na „Oregon Dětem“. Zde jsme se rozskupinkovali a vyrazili sbírat na stanoviště razítka. Také jsme tu narazili na pár našich vedoucích, kteří pomáhali Oregonům s pořádáním této skvělé akce.
Po vyzvednutí cen jsme se odebrali zpět na ostrov, tam jsme si dali pokřik a vyrazili zpět domů.