Tábor 2023


<< předchozí | zápis | další >>

1. - 22. červenec 2023 - Nouzov | autor: vedení tábora


1. den tábora
1. 7. 2023, Duch

Dnes ráno se na místě srazu sešli všichni povolaní skřetí vojáci se svou temnou paní a se svými veliteli, kteří skřety rozřadili do jednotlivých klanů. Čekání na železného oře, který je měl dovézt na jejich novou základnu, si zkrátili různými hrami. Po přesunu na základnu byli skřeti obeznámeni s pravidly chodu základny a následně si dali první oběd. Odpoledne pak věnovali stavbě skřetích mohyl a seznamování v rámci klanů. Poté se klany představily samotné Temné Galadriel.

2. den tábora
2. 7. 2023, Širka

Dnes byla první neděle tábora a to znamená, že nebyla rozcvička. Potom, co se odzvonil budíček, začal další den, který se už pomalu zajížděl do táborových kolejí. Když se všichni najedli, rozdělila se na nástupu zaměstnání. První družina měla kuchyň, druhá družina měla úklid, třetí družina měla dřevo a čtvrtá družina si užívala volno, kdy vyrazila na výlet. S koncem prvního dopoledne se vrátila a po svačině si šla užít i druhé dopoledne svého volna. Nastal čas oběda a po poledním klidu to vše začalo. Naše temná paní si nás povolala a prohlásila, že se jí klany sice už předváděly a říkaly jí o své síle, ale tu sílu ještě neviděla, a proto klany podrobí zkoušce. Klany tedy byly hodnoceny v různých disciplínách, jako třeba plížení se, střelba na cíl, hod oštěpem, obratnost a síla. Potom byl už čas večeře a po osobním volnu byl den zakončen večerním programem.

3. den tábora
3. 7. 2023, Kačka

Dnes se hned ráno uskutečnila první rozcvička tohoto tábora. Po snídani se družinám rozdělily práce jako vždy. První družina dnes měla volno, a tak vyrazila na procházku do Skvrňova a zase zpět. Odpoledne probíhalo ve sportovním duchu. Družiny se proti sobě utkaly ve frisbee. Každá družina hrála s každou a nakonec jednoznačně zvítězila družina číslo tři. Poté, jak už to tak tradičně probíhá např. ve vybíjené, se uskutečnil zápas děti versus vedoucí. Po napínavé hře zvítězilo vedení s výsledkem 4:3. O osobním volnu byl nejstarším dětem, tedy budoucím instruktorům, zadán úkol – výstavba kozy na řezání dřeva. Na začátku následujícího večerního programu byl u ohně vyhlášen vítězný tým frisbee a potom se už jako obvykle hrálo a zpívalo.


4. den tábora
4. 7. 2023, Nella

Čtvrtý den tábora byl již klasicky odstartován rozcvičkou. Poté se uskutečnilo bodování a s ním první leták tábora. Na nástupu se družinám rozdaly práce a ony je vyrazily vykonávat. Druhá družina se rozhodla své volno trávit příjemnou procházkou. Došli k památníku letce, kde si u blízkého potoka udělali malou pauzu, která se rychle zvrhla na stavění hrází. Po polední pauze následovala etapa ve formě lesní hry, která měla otestovat, jak dokážou mladí skřeti dobývat a chránit území. Zpět v tábořišti proběhlo vyhlášení minulých etap a pak už klasicky večeře a večerní program.


5. den tábora
5. 7. 2023, Monča

Ráno jsme se probudili do prosluněného dne, ale počasí se celý den měnilo, jak chtělo. Po klasickém zaměstnání se někteří táborníci naučili rozdělávat oheň a jiní se věnovali zdravovědě. Po obědě a příjemném odpočinku si všechny klany svolala rozzlobená temná paní, která nařídila hromadný pochod. Každý klan předvedl formace se svými novými štíty a kmenovými vlajkami do rytmu bubnu. Cílem takového cvičení bylo uctění vlajky, kterou si předešlého dne na nástup nepřinesla většina klanů. Před večeří měly děti možnost trénovat na velký turnaj ve vybíjené, který se již za pár dní uskuteční na území oregonů. Do spacáků nás doprovodilo příjemné zpívání u ohně se skvělým kytaristou Kulichem.


6. den tábora
6. 7. 2023, Jáma

Dnes v brzkých ranních hodinách proběhl na náš tábor diverzní přepad. Dva záškodníci čajzli drobnosti, jako jsou víko od brutaru a hodiny. Obě vlajky však zůstaly nedotčené.
Program dnešního dne proběhl dle běžného denního řádu. První odpoledne se skřetí dobrodruzi vydali pod velením alchymisty Dur Doma krást běsnícím slepým trollům kamenné larvy, které skřetí alchymista potřeboval pro své lektvary.
Druhé odpoledne se hrály klasické hry typu ocásky, buldoci či sardinky.
Večer skončil tradičním zpěvem u ohně.


7. den tábora
7. 7. 2023, Tom

Sedmý den tábora se nesl v duchu rivality mezi námi a Oregonem. Po dlouholeté odmlce mělo totiž znovu proběhnout sportovní klání mezi členy obou táborů. Bohužel naši radost z nadcházejícího zápasu ve vybíjené překazila ještě v nočních hodinách šestice Oregonů, která velmi zbabělým způsobem přepadla naše tábořiště.
Dopoledne probíhalo v zajetých kolejích, po snídani se nejprve pracovalo a později se mladší děti učily základy zdravovědy a starší měli ohně. Jakmile jsme se naobědvali a služba v kuchyni umyla nádobí, vyrazili jsme za Oregony na vybiku. Na místě jsme se rozdělili do třech věkových kategorií a v těchto skupinách jsme postupně změřili síly s našimi sousedy z klubovny. Řečeno sportovní terminologií Průzkumníci v obou dětských zápasech dominovali a bez větších problémů si došli pro výhru. Naopak v zápase vedoucích si lépe vedli Oregoni, kterým jsme podlehli asi o pět hráčů v poli. Dobrou náladu nám to ale nevzalo a spokojení a trochu unavení jsme se vrátili zpět na Nouzov, kde zbyl čas už jen na večeři, chvíli osobního volna a zpívání u ohně.


8. den tábora
8. 7. 2023, Kulich

Dnes jsme se opět po týdnu vzbudili až v osm hodin, neboť je neděle a tedy není rozcvička. Třetí družina, mající dnes volno, vyrazila pod zatáčku kde si užívala klidu, slack-line a deskovek. Po chutném a vydatném obědu následoval poledňák. Avšak vzhledem k tomu, že bylo vedro, byla většina dětí v potoce a stavěla hráze. Pak už následoval odpolední program, který byl dnes kompletně zasvěcen vodním hrátkám. Suchého dítěte by člověk na tábořišti nedohledal, dokonce i z plachty byla zbudována vodní skluzavka. Pak už děti užívaly večeře a osobního volna, nikdo však netušil, co všechny ještě čeká.
Hnedle, jak kuchyňská družina předala kuchyň, proběhl nástup v kostýmech. Na něm bylo vyhlášeno tažení na elfí pevnost Roklinku. Proběhla krátká bojová cvičení a chvilku poté již za zvuku bubnů pochodovala armáda ve jménu Temné Galadriel. Hned, jakmile armáda vkročila do Roklinky, proběhlo krátké, žel neúspěšné vyjednávání. Poté byl podniknut první útok s beranidlem, avšak jeho nositelé byli brzy pobiti. Po mnoha útocích byli vysláni zvědi najít další přístupovou cestu. To se jim vcelku rychle podařilo. Takže po chvíli už mířil po nové cestě prakostroj, aby chvíli na to ostřeloval hradby. Následovaly další útoky na hradbu, ovšem vcelku neúspěšné. Proto se armáda odebrala dát beranidlu požehnání všech živlů. Takto vylepšené beranidlo prolomilo bránu hned po druhé ráně. Pak už šlo vše ráz na ráz a Roklinka padla. Protože zbyl ještě čas, byl zapálen oheň, zapělo se pár vítězných písní a šlo se chrupkat.

10. den tábora
10. 7. 2023, Širka

A je tu desátý den tábora a čtvrtá družina má zase volno, které strávila hraním deskových her a odpočinkem. Horké dopoledne také ozvláštnil příjemný deštík, po kterém se nepatrně ochladilo. Po obědě si pak nechala temná paní svolat všechny klany a rozhodla se je odměnit za úspěšné dobytí elfské pevnosti. Odměnou byla pravá nefalšovaná skřetí hostina, ale ke zklamání všech to nebylo to, co si představovali. Jenže aby neurazili Paní za její pohostinnost, museli chtě nechtě vše sníst. Po zakončení hostiny se šly hrát hry až do večeře. A konec dne se tradičně ukončil večerním ohněm a zpíváním.

11. den tábora
11. 7. 2023, Tom

Po jednom dni zatažené oblohy a malých bouřek o sobě zase dala vědět vlna veder, která nás trápila už v předešlých dnech. Dopolední práce tak musely být často přerušovány, aby se děti mohly dojít napít nebo si smočit hlavu. Kromě řezání dřeva, stavění ohně a mytí nádobí se také první družina před svačinou věnovala nácviku na blížící se návštěvní den. Letos se pro příležitost příjezdu rodičů připravují skřetí vojenské pochody, při kterých klany představí své zkušenosti z bojů. Kromě této skřetí záležitosti dnes všechny skupiny také obdržely na nástupu od Twurzza první část šifry, která by je měla dovést k pokladu.
Po svačině proběhla dvě zaměstnání. Jakmile se mladí táborníci naučili, kde na noční obloze hledat různá souhvězdí, a ti starší si zopakovali střelbu ze vzduchovky, byl už čas na oběd. Po chutné rajské omáčce a umytí nádobí přišel nejočekávanější bod dnešního programu. Asi kolem půl třetí jsme s plavkami a ručníky v batohu vyrazili do Bohouňovic na koupaliště. Cesta asi 4,5 km dlouhá za to stála, protože letní plovárna byla se vším všudy: hřiště na nohejbal, volejbal i prolézačky pro malé. Dokonce nechybělo ani občerstvení, kde si Průzkumníci koupily dobroty.
Když jsme se vrátili z výletu, tak si ještě pár táborníků cvičně zaběhlo azimuťák a poté se už jen šlo zpívat k ohni a spát. V noci se nám pak všem mohlo zdát o dneškem završené první polovině tábora.


12. den tábora
12. 7. 2023, Nella

Dvanáctý den tábora byl klasicky zahájen rozcvičkou. Po bodování a chutné snídani byl čas na dopolední práce. Při svačině však přišel zvrat. Na našem tábořišti se objevil posel černokněžníka Saurona, který na skřety poslal kletby, které ztěžovaly denní aktivity. Naštěstí byli naši šamané natolik zkušení, že dokázali kletby přesměrovat na ostatní klany. Druhé dopoledne a polední klid probíhaly jako obvykle. Po poledním klidu následovala dlouho očekávaná lesní hra – četníci a zloději, to ale bohužel i s kletbami. Druhé odpoledne konečně nastal čas se prokletí zbavit. Klany si z hnízda orlů nasbíraly ingredience na kouzelný lektvar a vydaly se ho vařit. Nejlépe si vedla 3. družina, naopak 2. družině šlo kuchtění nejhůř. Nakonec se ale všem podařilo kleteb zbavit.
Nella

13. den tábora
13. 7. 2023, Monča

Čtvrtek jako každý jiný den odstartoval budíčkem a rozcvičkou. Po snídani šla volnící se družina trénovat pochod na návštěvák a 2. dopoledne proběhla astronomie a střelba. Odpoledne už nás čekal tradiční azimutový závod. Děti dostaly buzoly a podle stupňů a kroků hledaly kartičky, které se leckdy dobře schovávaly na pařezech či vysoko na stromech. Kdo doběhl jako první? To se teprve dozvíme. Neběžící závodníci ve volné chvíli hráli hry nebo si prali své oblečení. K ohni se přišli podívat i skauti, jejichž tábořiště stojí jen kousíček od nás. Pak už se šlo do hajan.

14. den tábora
14. 7. 2023, Duch

Dopoledne bylo prosluněné, a tak se skřeti mohli věnovat svým pracím a studiím. Odpoledne je však čekal náročný úkol – najít magické orby, které jim pomohou v boji se Sauronem. Orby se však nacházely za bažinou, ke které se každý skřet ihned přilepil. Vojáci tedy byli nuceni lézt jeden po druhém, aby se nedotkli země a nepřilepili se k bažině. Uprostřed cesty je navíc čekal ukrutný strom výsměchu, který museli zneškodnit. Všem klanům se však podařilo orby získat, a tak mohli být večer skřeti za své heroické výkony odměněni chutnými palačinkami.


15. den tábora
15. 7. 2023, Bejk

Celý den se odehrával v duchu příprav na návštěvní den. Začal jako vždy budíčkem a rozcvičkou. Následně se všichni dali do práce a to intenzivněji než běžně, ba dokonce se k přípravám připojila volnící se družina. Jak se blížil čas příjezdu rodičů, děti se stávaly čím dál více nedočkavými, tudíž se po prodlouženém poledním klidu pouze znovu vyzkoušely pochody pro rodiče a už se jen čekalo na kýžený čas. Těsně před příjezdem rodičů byl ještě nástup a pak již zběsilý úprk za rodiči. Dále následovalo vítání a volný program s rodiči, při kterém někteří odjížděli do restaurací a jiní zase zůstali v tábořišti a rozmlouvali s rodiči. Poté byly na programu secvičené skřetí pochody a tradiční zpívání u tento rok obzvláště velkého ohně a smutné loučení s rodiči.


Dvoudeňák první družiny
16.–17.7.2023, Tom

Když se třetí neděli na táboře vyráží na dvoudeňák, vedou kroky táborníků buď směrem do Církvic, na Buda, k Nesměni nebo do Vavřince. A právě poslední jmenovaný směr jsme letos zvolili i my. Jakmile jsme došli k hřišti ve Vavřinci, dostala skřetí výprava obálku a na ní bylo psáno: „Otevřete před kostelem v Sudějově.“ Cíl jsme tedy měli a nezbylo nic jiného, než se vydat na cestu.
Ještě před další vesnicí jsme náhodou potkali druhou družinu, se kterou jsme pokračovali do Uhlířských Janovic. Tam dostala skřetí výprava možnost doplnit zásoby a zchladit svá těla na místním koupališti. Po tomto odpočinku se už ale naše cesty rozdělily a každý klan šel svým směrem vstříc Středozemi.
Když jsme dorazili do Sudějova, nejprve jsme se napili z lahodného pramenu sv. Anny a pak jsme šli splnit úkol. Před kostelem jsme otevřeli obálku a v ní našli malý plánek. Ten nás dovedl k spadlé bříze, v jejíž koruně jsme našli již čtvrtou šifru.
V Sudějově jsme ale neskončili a pokračovali jsme přes Kamennou Lhotu, Vernýřov až k Hejničnímu rybníku, kde jsme se utábořili. Přístřešek jsme nemuseli stavět veliký, neboť část družiny se vešla do volně přístupné trampské chaloupky. Tam spali nejprve čtyři členi výpravy, ale postupně se jejich počet zdvojnásobil, protože bouřka byla mocnější než levá část našeho přístřešku.
Druhý den po snídani jsme pokračovali dál. Naše kroky vedly k rybníku Vidlák a pak už do Zbraslavic, kde jsme nasedli na autobus a jeli s jedním přestupem do Zásmuk. V tomto městečku jsme se setkali s třetí družinou a opět doplnili zásoby, tentokrát v Penny. S Enjoy čokoládami v žaludcích už nám pak zbýval jen poslední úsek cesty do tábora. Tam jsme dorazili po páté s více než 37 km v nohách a plni zážitků.
Výlet to byl krásný, procvičil naší kondici i trpělivost, protože cesta byla občas náročná a jeden z menších skřetů to rád dával najevo.

Dvoudeňák druhé družiny
16.–17.7. 2023, Nella

Šestnáctý den se nesl v duchu odchodu na dvoudeňák. Kolem čtvrt na jedenáct ráno vyrazily družiny na cestu. První a druhá družina se potkaly u Chmeliště a společně vyrazily směr Uhlířské Janovice, kde se podobně jako předešlé roky zastavily na náměstí, kde si daly první větší pauzu a povolily dětem koupit nějaké dobrůtky na posilněnou. Poté se obě družiny přesunuly na koupaliště, aby se zchladily. Po delším cachtání se družiny opět rozdělily a druhá družina vyrazila vstříc svému cíli. Po cestě plné pauz na pití nakonec dorazila na svoje nocoviště, kde si udělala lahodné dvoudeňákové jídlo – těstoviny s masovou konzervou. Po večeři jsme si zazpívali, popovídali a potom pomalu přišel čas jít do hajan, aby byly děti připraveny na druhý den plný chůze.
Druhý dvoudeňákový den se nesl v klidnějším duchu než den první. Po vydatné snídani byl pomalu čas vyrážet směr Polipsy, kde jsme pomocí obálky měli najít šifru. Hledání nám bohužel lehce narušila paní ze mlýna, ale nakonec se dětem podařilo šifru najít. Poté jsme se vydali do Zruče nad Sázavou k nejočekávanějšímu místu – k Penny marketu. Po nakoupení dostatečného množství jídla jsme naskočili na bus a přes Uhlířské Janovice dojeli až k táboru.

Dvoudeňák třetí družiny
16.–17. 7. 2023, Kulich

Třetí skřetí družina vyrazila na dvoudeňák úplně jiným směrem než ostatní družiny. Po modré značce jsme došli do Zásmuk a odtamtud pokračovali po žluté do Kouřimi. Cestou jsme se brouzdali a někteří i koupali ve Výrovce. Z Kouřimi jsme pokračovali po červené, směrem na Kostelec nad Černými Lesy. Na rozcestí Nouzov jsme s padající temnotou rozložili spaní, uvařili večeři a šli spát. Druhý den ráno, hned jakmile jsme se vykutlili z pelechů, pojedli jsme nějakou snídani, sbalili spaní a vyrazili znovu na cestu. Opět po červené značce jsme došli do Svatbína, kde jsme si dali pauzu, po které jsme za kratičkou dobu došli do Kostelce n. Č. L. Tam jsme pak hupli na autobus, který nás dovezl až do Zásmuk, kde jsme po okupaci Penny marketu vyčkali na první družinu se kterou jsme pak doťapkali až do tábora, asi s 37 km v nohou.

Dvoudeňák čtvrté družiny
16.–17. 7. 2023, Duch

Klan Izagvog se nejprve vydal do Hatí, odkud se přesunul do Kácova. Zde si odpočal na břehu řeky a v přilehlém kempu. Skřeti pak pokračovali do Chabeřic, kde je čekala další šifra nezbytná k nalezení pokladu. Poté dorazili do Zruče nad Sázavou, kde se usídlili pod rozhlednou Babka, uvařili si večeři a odebrali se ke spánku.

18. den tábora
18. 7. 2023, Duch

Dopoledne se skřeti tradičně věnovali svým povinnostem a nabírání nových znalostí. Po obědě je pak čekal další úkol – museli ulovit magické tvory poschovávané v nedalekém lesíku. Lov byl občas více než náročný, ale nakonec se skřetím vojákům podařilo veškerou zvěř úspěšně ulovit. Následně klany utužovaly své válečné schopnosti ve hře četníci a zloději, kdy se navzájem hledaly v okolních lesích.

19. den tábora
19. 7. 2023, Bejk

Den začal jako vždycky tradičně budíčkem a rozcvičkou. Dopoledne proběhlo trochu netradičně vzhledem k dokončováním zaměstnání a přípravám na dlouho očekávaný Nouzovský desetiboj, který se měl běžet odpoledne. Po poledním klidu se tak i stalo. Jak děti tak vedoucí soutěžili ve znalostech a dovednostech na stanovištích a to jmenovitě: šplh, příroda, kartografie, zdravověda, střelba, uzle, lávka, šifry, ohně a dřevo. Po doběhnutí následovala již tradičně večeře, ale po ní něco naprosto netradičního. Naši skřetí válečníci se vydali na předsunuté pozice proti Sauronově armádě. Zbudovali si tedy přístřešky u svých svatyní a trpělivě vyčkávali až do rána.

20. den tábora
20. 7. 2023, Nella

Dnešní den byl započat netradičně, neboť klany přespávaly na vysunutých pozicích pod přístřešky, aby mohly udělat léčku na Sauronovu armádu. Děti nesměly otálet, jelikož už v devět hodin se musely sejít s ostatními klany a zaútočit. Poté se ale klany rozhodly, že se vlastně o kořist nechtějí dělit, a proto proběhl boj mezi všemi formou vlajkové hry, kde si klany za svoje úspory mohly najìmat i žoldáky, aby jim na určitou dobu pomáhali. Hra se protáhla až do oběda, který byl již v táboře. První odpoledne se neslo v duchu klasického prvního dopoledne, druhé odpoledne bylo plné her. Poté klasicky následovala večeře a večerní program.


Poslední celý den tábora
21. 7. 2023, Monča

Když Slunce rozsvítilo tábořiště, vzbudila nás 4. hlídka budíčkem. 1. dopoledne se neslo v klasickém duchu, ale po sváče se skřeti fotili u svých klanových stromů, vyčistili tábořiště a zahráli si pár her. U oběda jsme se nadlábli smaženými sluníčky, ale přece jen nějaké místo v břiše zbylo na dobroty z poutě. Soutěžit se mohlo v lukostřelbě, bahenních zápasech, šermu, v hodu šišky nohou a v dalších atrakcích. Na večerním nástupu Galadriel vyhlásila výsledky posledních etap a nakonec i celkové pořadí, kdy její srdce nejvíce potěšila 1. družina. Odměnou jim byly prsteny moci a skřetí deníky. Pak už se šlo na závěrečné pochrochtáníčko v podobě obložených táců. Poslední oheň nám doprovodil vyhlašování výsledků všech soutěží, následovalo rozloučení se se svou družinou a poté si děti mohly užít nekonečnou večerku.