Uzlařská regata Ostrava


<< předchozí | zápis | další >>

19. - 21. leden 2024 - Ostrava | autor: Kulich


V pátek 19.1. se v Kolíně na nádraží sešla skupinka šesti dětí a dvou vedoucích a jejich cílem nebylo nic jiného, nežli uzlařská regata v Ostravě. Poté, co byly mezi účastníky rozdány zásoby, jsme se přesunuli na perón, kde jsme nastoupili do Leo Expressu. Tím jsme dojeli až do Ostravy na hlavní nádraží.
Když Tom vyhrál nad automatem na jízdenky, nastoupili jsme do tramvaje, která nás noční Ostravou dovezla až ke klubovně zdejších Průzkumníků. Ještě před ubytováním však nesměla chybět krátká večerní okupace dětského hřiště. V klubovně jsme si pak dali večeři a po pár hrách schovky ve tmě jsme se vydali na kutě.
Dalšího dne ráno jsme se po snídani přesunuli opět na tramvaj, která nás odvezla na zastávku Důl Jindřich. Odtud je to ji jen pár kroků na regatu. Proběhlo klasické přihlašování účastníků a pak jsme se již celí dychtiví přesunuli do tělocvičny. Zde probíhaly klasické dva základní rozběhy pro každou kategorii a pak ještě finále kam se dostalo osm nejlepších z každé věkové kategorie. Z naší kolínské delegace se do finále probojovali Evelínka, BJ a Tom, který zde vydobyl druhé místo.
Po přebrání cen jsme se odebrali ven a vydali cestou nazpět. Tu jsme započali pokocháním se těžní věží dolu Jindřich. Dále jsme naše kroky směřovali do kostela Božského spasitele. Zde, jak jsme již věděli z loňského roku, je v tuto dobu vystavený mechanický betlém, který uchvátil všechny účastníky výpravy, stejně tak jako rozměry tohoto kostela. Pěšky jsme pak pokračovali na nádraží Ostrava střed, kde proběhla jídelní pauza a zároveň jsme také obhlédli zde odstavenou parní lokomotivu.
Netrvalo dlouho a dorazili jsme do areálu dolních Vítkovic, které byly bohužel dosti neprůchozí kvůli právě probíhající výstavě světelných obrazců. Ani to nám však nezabránilo prohlédnout si tyto mohutné památníky někdejšího průmyslového centra. Při cestě domů nás pak ještě zastavilo hřiště, které nás velmi zaujalo řetězem ovladatelnou lanovkou.
Při návratu do klubovny někteří šli ještě krátit dlouhou chvíli na hřiště, kdežto ostatní se vrhli na přípravu večeře. Po ní proběhlo ještě několik her sardinek, městeček Palerm nebo schovek ve tmě a šlo se na kutě.
V neděli ráno po snídani jsme předali klubovnu a tramvají odjeli do dolních Vítkovic. Zde jsme šli do malého světa techniky, kde probíhala výstava Czech Repubrick, kterou jsme navštívili. Mohli jsme zde spatřit model těžní věže, festivalu, větrných elektráren, nebo třeba scenérie z Pelíšků. Také zde byl herní koutek, nebo minihra, po jejímž splnění jsme získali pasy do Czech Repubrick.
Bohužel čas plynul a výstavu jsme museli ukončit, abychom stihli vlak domů. Na ten jsme se vydali pěšky a po cestě jsme potkali řadu míst, na které máme z loňska dobré vzpomínky. Vítkovické nádraží nás uchvátilo svou velkolepostí. Vlak nás odtud odvezl do Svinova, kde jsme přestoupili na vlak do Kolína. V Kolíně jsme si již dali tradičně dali pokřik a rozutekli se do svých domovů.