Nouzovská třístovka


<< předchozí | zápis | další >>

28. květen 2006 - Nouzov | autor: Jencek


Dne 27. 5. 2006 proběhl 9. ročník dnes již tradiční soutěže Nouzovská třístovka. Na akci pořádané vedením T. K. Průzkumník se na tábořiště poblíž Církvice u Kolína sjelo na 110 závodníků, kteří tvořili celkem 26 družstev.

Úkolem závodníků rozdělených do třech věkových kategorií bylo dokázat se zorientovat v přírodě a nacházet rozličná stanoviště. Na těch měli posléze předvést své tábornické znalosti. Otázky se týkaly zdravovědy, přírody, ohňů, uzlů, přístřešků a batohů, cestování a poznávání hvězd. Kromě teorie bylo třeba zvládat i praktické úkoly – slaňování ze skály, rozdělávání ohňů, hledání v jízdním řádu či střelbu z luku a vzduchovky.

Přes původní rozmary se počasí nakonec umoudřilo, a proto mohl být požitek ze soutěže maximální. Závodníci všech věkových kategorií běhali po okolních lesích a ověřovali si své těžce nabyté znalosti, přičemž se náramně bavili. Mimo domácích Průzkumníků se zde utkalo i dalších 11 oddílů jak z Kolína a přilehlých Červených Peček a Uhlířských Janovic, tak i ze vzdálenějšího Liberce a Prahy – je vidět, že Nouzovská třístovka se stává soutěží velice známou a pevně zakořeněnou v diářích mnoha vyznavačů obdobných klání.

Celkovým vítězem se stal tým tvořený Průzkumníky, třebaže v minulých letech tomu tak nebylo. Závodníci na prvních třech místech získali hodnotné ceny, od užitečných tábornických potřeb po poukázky na zboží v obchodech se sportovním a outdoorovým vybavením. Odměněna byla i jubilejní 200. přihlášená hlídka v historii soutěže. Nutno konstatovat, že letošní ročník Nouzovské třístovky se opravdu vyvedl.

Výsledky 9. ročníku.