Pojďte s námi do pohádky


<< předchozí | zápis | další >>

27. leden 2007 - Kouřim a okolí | autor: Milka


V sobotu jsme se sešli na nádraží v 7:55 a princezny rozdělily všechny příchizí do 4 skupin. A pár minut na to, v 8:25, jsme nasedli do vlaku a jeli jsme do Peček, kde jsme vystoupili a každá skupina dostala křížovku, kterou jsme luštili ve vlaku cestou do Kouřimi. Z úspěšně vyluštěné tajenky se všechny skupiny dozvěděly, že se pomíchaly pohádky v Říši pohádek.

Na kouřimském nádraží byla pro luštitele připravena další šifra, po jejímž vyluštění si nejmladší člen z každé skupinky došel pro obálku se 4 fotkami, podle kterých hledali kostel. Když k němu přišli, měli za úkol najít Milku, od které obdrželi první dopis od krále Říše pohádek. Byly v něm různě pomíchané a převrácené pohádky. Poté se vydali hledat místo, kde dříve stála Malotická brána a nakreslili erb kovárny stojící opodál. Potom se vrátili zpět ke kostelu a hrála se další hra s názvem „Namaluj mi princeznu“. Po 40 minut chodily skupinky po celé Kouřimi a prosily kolemjdoucí, aby jim namalovali princeznu.

Protože sníh nám zavál místečko, kde měla být svačina, museli jsme se uchýlit na lavičky na náměstí, kde jsme si pak zahráli minihru. Kdo měl balónek, tak si ho nafoukl a hrálo se, čí doletí nejdál. Po této hře na nás již čekal pan Janata, aby nás provedl kostelem sv. Štěpána a k němu patřící zvonicí. Po zajímavé prohlídce jsme šli ke kapličce, kde všichni dostali další křížovku, ve které byly otázky o Kouřimi. Skupiny měly 30 minut, aby si zjistily, co nevěděly. Asi po 5 minutách se přihnala sněhová vánice, kterou jsme všichni ve zdraví přežili a přesunuli jsme se k Lechovu kameni, místu, které vyšlo v tajence. Tady jsme si dali svačinku a obdrželi druhý dopis od krále Břetislava. Stálo v něm, že spojence draka, který míchá pohádky, král označil bílou samolepkou. Aby byli zničeni, museli jim ostatní samolepku strhnout. To se nakonec podařilo. A cestou zpátky na nádraží jsme se ještě stihli sklouznout ze zasněženého kopce a zahrát si rugby s balónkem.

Před odjezdem z Kouřimi jednotlivé skupiny upravily přeházené pohádky z prvního králova dopisu a ŘÍŠE POHÁDEK BYLA ZACHRÁNĚNA!!! Poté následovala již klidná cesta vlakem domů. V Kolíně jsme se rozloučili pokřikem a šli domů.