Napsali o násCo se píše ...

Pokud někdo z čtenářů má k dispozici nějaké články,které zde ještě nejsou uvedeny, budeme velmi potěšeni, zašlete–li nám je na adresu info@pruzkumnik.cz. Popřípadě poštou na adresu kontakty.

Kolínský pres [Sport]

30. 5. 2006 ... strana 22

Nouzovská třístovka opět lákala táborníky

Dne 27. 5. 2006 proběhl 9. ročník dnes již tradiční soutěže Nouzovská třístovka. Na akci pořádané vedením T. K. Průzkumník se na tábořiště poblíž Církvice u Kolína sjelo na 110 závodníků, kteří tvořili celkem 26 družstev.

Úkolem závodníků rozdělených do třech věkových kategorií bylo dokázat se zorientovat v přírodě a nacházet rozličná stanoviště. Na těch měli posléze předvést své tábornické znalosti. Otázky se týkaly zdravovědy, přírody, ohňů, uzlů, přístřešků a batohů, cestování a poznávání hvězd. Kromě teorie bylo třeba zvládat i praktické úkoly – slaňování ze skály, rozdělávání ohňů, hledání v jízdním řádu či střelbu z luku a vzduchovky.

Přes původní rozmary se počasí nakonec umoudřilo, a proto mohl být požitek ze soutěže maximální. Závodníci všech věkových kategorií běhali po okolních lesích a ověřovali si své těžce nabyté znalosti, přičemž se náramně bavili. Mimo domácích Průzkumníků se zde utkalo i dalších 11 oddílů jak z Kolína a přilehlých Červených Peček a Uhlířských Janovic, tak i ze vzdálenějšího Liberce a Prahy – je vidět, že Nouzovská třístovka se stává soutěží velice známou a pevně zakořeněnou v diářích mnoha vyznavačů obdobných klání.

Celkovým vítězem se stal tým tvořený Průzkumníky, třebaže v minulých letech tomu tak nebylo. Odměněna byla i jubilejní 200. přihlášená hlídka v historii. Pro více informací zavítejte na adresu www.pruzkumnik.cz

Foto