Napsali o násCo se píše ...

Pokud někdo z čtenářů má k dispozici nějaké články,které zde ještě nejsou uvedeny, budeme velmi potěšeni, zašlete–li nám je na adresu info@pruzkumnik.cz. Popřípadě poštou na adresu kontakty.

Kolínský pres [Dopisy]

7. 6. 2011 ... strana 6

Průzkumník slaví čtyřicet let

Kolínský tábornický klub Průzkumník zaměřený na celoroční i prázdninovou činnost s dětmi letos slaví 40. výročí. V sobotu 11. června se bývalí i současní členové sejdou na nouzovském tábořišti u Církvice u Kolína, kde si zavzpomínají na společně strávená léta.
 

Zajímavostí je, že předchůdcem dnešního Průzkumníku byl technický kroužek, založený roku 1969 Miloslavem Mokrým. Roku 1971 přešel pod hlavičku pionýrské organizace a 12. června byl pojmenován Průzkumník. Až s příchodem paní Květy Mackové se oddíl začal orientovat na poznávání přírody a turistiku, což jsou hlavní pilíře klubové činnosti do dnešních dnů.
 

Počátkem 80. let prošel klub krizí, když roku 1982 přišel o svou po léta budovanou klubovnu v Císařovsi a následoval zákaz užívání tábořiště v Hryzelích. V té době měl okolo 65 členů. Problémy se však díky Františku Kopkovi, který tehdy přebral vedení, a partě nadšených instruktorů vyřešily, a oddíl tak mohl ve své činnosti pokračovat. Novou klubovnou se stala obytná buňka u kolínského židovského hřbitova a roku 1984 našly i letní tábory nové zázemí: louku blízko Církvice u Kolína, kde se konají dodnes.
 

Po listopadu 1989 přešel Průzkumník pod hlavičku České tábornické unie, která po revoluci obnovila svou činnost. Dalším zlomovým bodem bylo získání nové klubovny: roku 1996 dostal Půzkumník společně s dalšími třemi kluby do užívání dům ve Fügnerově ulici, kde se jeho členové schází i v současnosti.
 

V současné době je oddíl tvořen 6 družinami, do kterých jsou děti rozděleny dle věku a které se týdně schází v rámci družinových schůzek. Jejich program bývá různorodý, avšak hlavní náplní jsou hry a zároveň vzdělávání mladých táborníků v oblastech týkajících se přírody, táboření, vázání uzlů, orientace a podobně.
 

Mimo schůzky se děti i vedoucí každé dva týdny vydávají do přírody či různě vzdálených měst na výpravy, kde poznávají památky, prozkoumávají lesy, jeskyně, hory, hrají hry či prostě jen chodí a povídají si.
 

Vyvrcholením celoroční činnosti je třítýdenní tábor, pořádaný vždy na začátku července. Nutno podotknout, že vedoucí zajišťují veškeré zázemí bez nároku na honorář, proto je tábor zajímavý i tím, že se na něm děti nejen baví a vzdělávají, ale i pracují a samy se tak podílejí na jeho chodu: řežou dřevo do kuchyně, připravují oheň nebo například v noci hlídkují.
 

Každý tábor se nese v duchu nějaké celotáborové hry. Nejen že se děti pravidelně utkávají v kláních motivovaných daným tématem, nýbrž také nosí příslušné kroje či se vžívají do vybraných rolí. V dřívějších dobách, kdy se oddíl ještě zaměřoval na elektrotechniku, využívaly hry i těchto prvků. Legendární se stala meziplanetární stanice RENA, jejíž vysílání se táborníkům podařilo zachytit. Postupem času se hry začaly inspirovat spíše v indiánské a zálesácké tematice, v historii či pohádkách. Z nedávných "celotáborovek" stojí za zmínku Cesta do Rudých hor, Japonsko, Harry Potter, Řecko, Hoši od Bobří řeky či inovativní Space center Nouzov.
 

Přidruženou skupinou Průzkumníku jsou Staří pánové. Nazývají se tak starší a zkušení členové, kteří významnou měrou pomáhají při zajišťování klubové činnosti. Budují zázemí na tábořišti, nejčerstvější stavbou je nově zrekonstruovaný srub, přispívají i finančně.
 

Průzkumník není uzavřeným klubem: pořádá akce, kterých se účastní jiné oddíly i veřejnost, jako je například úspěšná soutěž Nouzovská třístovka, Uzlařská regata či adrenalinový memoriál Jakuba "Kubíčka" Dvořáka nazvaný Vlajková hra. Za zmínku stojí i organizace oblastního kola hudební soutěže Porta.
 

Průzkumník se nevyhýbá ani novým médiím. O internetové stránky na www.pruzkumnik.cz se již dlouhá léta stará jejich tvůrce Ondřej Chobot.
 

Jan Darebný