Operace Tornádo


<< předchozí | článek | další >>

výprava - 20. březen 1999 - Kolín | autor: Slon


Tisková zpráva vydaná Bílým domem

12.3. 1999 02:30:15, Washington D.C.
Hacker z východní Evropy probourává ochranný systém interní komunikace vládních úředníků Bílého domu. Jsou zcizeny tajné šifrovací klíče pro kódování interní pošty.

12.3. 1999 02:35:11, Washington D.C.
Přesně lokalizováno místo narušení. Vláda USA pověřuje marshala Johna Hackmana, zmocněnce pro střední Evropu, vedením mise, která má vést k nalezení a zničení šifrovacích klíčů.

12.3. 1999 03:52:48, Paris, France
Hackman kontaktuje e-mailem T.K. Průzkumník s žádostí o pomoc. První kontaktní mail je zde v příloze.

12.3. 1999 19:05:48, Kolín, Czech republic
Na poradě vedení klubu je předložen mail. Vedení klubu rozhoduje o zapojení se do operace URAGAN a vydává všechny potřebné pokyny nutné k uskutečnění operace.

15-19.3. 1999 Kolín, Czech republic
Během schůzek probíhá příprava speciálního týmu pro operaci URAGAN.

19.3. 1999 23:35:42, Kolín, Czech republic
Přichází druhý mail oznamující prozrazení operace URAGAN. Vzhledem k tomu, že situace je velice vážná, mění se jen některé původní pokyny a operace dostává nový název TORNADO. Všechny dokumenty, které budou označeny slovy URAGAN, jsou od nyní z bezpečnostních důvodů považovány za podvrhy. Je určen nový kód pro šifrování mimo Kolín. Druhý kontaktní mail je zde v
příloze.

20.3. 1999 08:27:00, Kolín, Czech republic
V klubovně T.K. Průzkumník se schází pro tuto akci vyškolený tým. Dle instrukcí zde nalezených vyráží první skupina podle plánku na nádraží k telefonní budce očekávat telefonát. Druhá k vodárně.

20.3. 1999 09:09:19, Kolín, Czech republic
Skupina vodárna po nalezení další zprávy telefonuje skupině nádraží kódovaně její obsah. Další zpráva se nachází v bezpečnostním boxu v nádražní hale pod kódem A337. Skupina nádraží vyráží do haly a zde metodou pokus omyl objevuje v boxu č.14 další zprávu.

20.3. 1999 09:58:44, Kolín, Czech republic
Obě skupiny se setkávají podle pokynů v klubovně a čekají na další přesun. Směr Šťáralka.

20.3. 1999 10:30:00, Kolín, Czech republic
Celý tým nasedá do autobusu č. 2 a odjíždí na konečnou stanici na Šťáralce.

20.3. 1999 10:48:25, Kolín, Czech republic
Na konečné stanici nalezena další zpráva. Po rozšifrování seznamuje tým o způsobu značení další cesty. Tým specialistů se vydává po stopách speciálního agenta, který náhodou odhalil dodávku potravin teroristické skupině ABASHIL. Podle informací americké tajné službu ABASHIL nyní vlastní zcizené šifrovací klíče. Postup je opatrný a pomalý. Uvedení teroristé údajně vlastní velké množství chemických zbraní.

20.3. 1999 11:26:36, Kolín, Czech republic
Objeveno minové pole. Každá ze skupin vysílá svého pyrotechnika napřed. Rozpoznán nový typ miny reagující na kovové předměty. Pyrotechnici postupují vpřed oblečeni pouze do oděvů neobsahujících kovové prvky. Po překonání nebezpečného úseku a zjištění, že většina min již byla zneškodněna agentem postupujím před nimi, vysílají pomocí praporků zprávu skupině o bezpečném průchodu polem. Tým za nimi pro jistotu postupuje v zástupu za sebou středem cesty.

20.3. 1999 11:38:24, Kolín, Czech republic
Další zpráva od týmu zabezpečení varuje před použitím chemických zbraní v sektoru, kde se právě nacházejí. Byla použita nová chemická látka s krátkodobou, ovšem 100% účinností. Všichni teroristé i agent, který se zúčastnil předání potravin, jsou mrtvi. Nalezeny a zničeny jsou diskety s šifrovacími klíči.

20.3. 1999 11:53:52, Kolín, Czech republic
Operace TORNADO je oficiálně ukončena.

22.3. 1999 11:53:52, Praha, Czech republic
Ministerstvo obrany popírá jakékoliv použití chemických zbraní na území ČR. Dementuje též všechny zprávy o nasazení spojeneckých vojsk NATO na uzemí Kolína.

Právě jste dočetli autentickou reportáž z průběhu jedné z březnových výprav. Pokud se Vám tomu nechce věřit, doporučíme Vám jediné, příště neseďte doma a přijďte také. :-))
Měsíci internetu a vstupu do NATO zdar!