Motýlek

Na první pohled jde o trik tak půvabný, že se zdá vhodný jen pro slečny a mladé dámy z rančů. Ve skutečnosti patří k vrcholům zručnosti. Na Západě pro něj doporučují provaz dlouhý 14 stop, tedy 422 cm s lehoučkou hodnou. Podívejme se na obrázek. Vytočíme svislý kruh na pravé straně a “osmičkovým přechodem” jej převedeme ve svislý kruh vlevo. Tajemstvím motýlku je tedy v té osmičce. Předvádí se v sérii vpravo – přechod – vlevo – přechod atd.

Motýlek
Znázorněný motýlkový přechod


Motýlek - foto 1 Motýlek - foto 2

Dvě fáze motýlku

Motýlek v před a vzad

Jakmile se nám podaří zvládnout motýlka před sebou můžeme přistoupit k jeho modifikaci a posílat ho vpřed a vzad.

Hrot šípu

Hrot šípu je spojením motýlku s variací vpřed a vzad. Pohyb kruhu začíná ve svislé poloze u pravého boku následuje motýlkový přechod vpřed a dalším motýlkovým přechodem k levému boku. Odtud opět motýlkovým přechodem dopředu a tak stále dokola. Tento trik je často nazýván trianglem či motýlkem do trojúhelníka

Trojúhelník
Trojúhelník

Další variace s motýlkem

Tak jako jsme prováděli kolotoč s talířem, je možné provést jej i se svislým kruhem a motýlkovými přechody.

Mořské vlny