Škola spiningu

Pro první pokusy doporučujeme pracovní provaz či horolezecké lano o délce do 5 m. Pro menší děti bohatě postačí i lano o délce 4 metrů. Ne jednom konci si vyrobíme kruhovou hondu podle obrázku 2. Začneme tím, že nejdříve ohneme asi 6 cm na jednom konci a připraveným slabším provázkem začneme svazovat (bandážovat) k sobě volný konec a část lana. Začátečníkům, kteří se chtějí rychle naučit točit spiningem doporučuji hodně pevnou smyčku (hondu), tak aby lano nemohlo prakticky vůbec samovolně prokluzovat. Vyhnete se tímto mnoha počátečním nezdarům. Z osobní zkušenosti můžeme potvrdit, že mistrů lasa, kteří ovládají spining s volnou hondou je v této republice jen pár. Již několik let probíhá Mistrovství ČR v ovládání lasa a ještě jsem tam nikoho kdo by točil jen s lany s volnou hondou neviděl a přece tam může divák vidět velké množství složitých a náročných figur. Nyní si můžeme říci, že máme připravený spining. A jak dál?

Honda
obr. č.2

Teď pozor! Správné počáteční chycení spiningu. Nejjednodušší způsob jak snadno pochopit počáteční držení spiningu je uvědomění si co se bude dále dít. Chceme, abychom po roztočení drželi v jedené ruce volný konec (paprsek) a před námi popř. okolo nás se točil kruh. K dosažení základního úchopu postupujeme následujícím způsobem. Do pravé ruky (jsme-li praváci, pokud ne v následujícím textu vždy zaměníme slovo pravý za levý) uchopíme konec paprsku. Tento konec nám musí po roztočení zůstat v ruce. Sevřeme jej tedy všemi prsty. Malíčkem a prsteníčkem k němu přichytneme smyčku způsobem jak je patrné na obr. č.3. Obrázek 4 nám ukazuje způsob, kterým by mělo být lano vedeno hondou.

Držení

Vedení hondou

obr. č.3

obr. č.4

Rozhození první smyčky

V točení spiningem nejsou žádné čáry. Proto se nebojme experimentů. Jak zjistit správnou délku paprsku? Položíme si před sebe smyčku roztaženou v kruh. Paprsek by měl být tak dlouhý, abychom s ním mohli vytvořit površku kužele. Tedy až se bude smyčka točit, bude spolu s paprskem vytvářet kužel. Při prvcích s vodorovnými kruhy volíme paprsek delší než při prvcích s kruhy svislými, zde se blíží délka paprsku poloměru kruhu, který ze smyčky vytvoříme.    

Talíř - první základní figura

Smyčka se nemůže proměnit v kruh sama, musíme ho napřed nakreslit rukou ve vzduchu, tak velký jaký předpokládáte. Nesmíme tedy z pravé ruky vypustit smyčku dříve než tento kruh opíšeme. Na toto nastartování se trochu více předkloňme. Jakmile se podaří kruh před sebou roztočit snažme se o následující:

  1. Točící talíř si, udává rychlost sám svou setrvačností a nesmí být z ní násilně rušen.
  2. Ruka s paprskem by měla být nad středem kruhu.
  3. Nesmíme zapomenout, že při točení kruhu se nám začíná překrucovat paprsek v ruce. Tomuto se můžeme vyhnou tím, že paprsek během točení prsty v ruce prokrucujeme.
  4. Snažte se o to, aby motorem pro váš spining bylo pouze zápěstí, v žádné případě bychom neměli dávat kruh do pohybu pohybem ruky v lokti. Tímto způsoben se nám kruh velmi snadno rozhodí ve všemožné tvary a posléze zničí.

Pokud se nám již daří roztočit talíř před sebou nesnažíme se zbrkle zkoušet změnit vodorovnou smyčky ve svislou a docílit tak další figury štítu. Jak šít točit s povíme dále. Ušetříte si mnoho času a zlosti pokud tuto figuru necháte na pozdější dobu až zvládneme další prvky.  

Talíř
Talíř

Talíř se nám daří a co dále?

Zapamatujeme si následující pravidlo. Co umíme pravou rukou musí nám jít i levou. Nejdříve se bude snažit předat si paprsek spiningu před sebou z jedné ruky do druhé a zpět. Měli bychom si být jisti, že dokážeme toto předání provést kdykoliv. Poté budeme zkoušet točit delší dobu talíř levou rukou. Pokud jsme si jisti, že nám toto nedělá problémy můžeme postoupit k další figuře.

Krinolína - druhá základní figura

Tento název pochází od francouzů, kteří po příchodu do Ameriky se učili mluvit anglicky. Krinolínou nazýváme způsob točení vodorovné smyčky okolo sebe. Někteří odborníci doporučují, aby výcvik začínal právě krinolínou a ne talířem. Na počátku popíšeme základní postoj při roztáčení krinolíny. Spining držíme v pravé ruce stejným způsobem jako při roztáčení talíře. Honda nám visí přibližně ve výši kolen a smyčku ve výši pasu (viz. první obrázek pod textem). Levou rukou přidržujeme smyčku ve výši pasu. Nyní vezmeme smyčku pravou rukou a pohybem podobným navlékání kabátu přehodíme smyčku okolo sebe. Necháme smyčku spadnout kolem těla do výšky boků a přidržujme ji levou rukou. Nataženou pravou rukou vytvořme pohybem zprava doleva kruh. Musíte to provést klidně a rozvážně (točíme jen zápěstím, nikoliv v lokti). V žádném případě toho nedocílíte rychlím a trhavým pohybem. Začátečníci často kazí kruh tím, že se snaží po roztočení popohnat kruh příliš divoce. Všechno se tím pokazí a krinolína spadne. Uvedený postup vidíme na následujících obrázcích. Platí - li totéž co jsme si řekli o figuře talíř. Tedy daří se nám krinolínu roztočit. Budeme se snažit znovu o zvládnutí předání z jedné ruky do druhé a točení krinolíny v levé ruce.

Krinolína - 1

Krinolína - 2 Krinolína - 3 Krinolína - 4

Postup při roztáčení krinolíny