Figury se svislými kruhy

Štít - třetí základní figura

Nejznámější figura po talíři a krinolíně. Nejjednodušší způsob, jak ji roztočit je následující. Připravíme si spining stejným způsobem jako při roztáčení krinolíny. Nyní ovšem nebudeme nahazovat smyčku na sebe nýbrž se rovnou pokusíme nahodit štít. Smyčku nepřevracíme jako u krinolíny. Malým nadozením ji rovnou roztočíme. Důležitá je práce obou rukou, abychom po nadhození měli již rozprostřený kruh. Ačkoliv se to mnohým nezdá je tato metoda snadnější než zvedat štít z talíře. Důležitou radou by měl být tento poznatek. V případě všech triků se svislými kruhy netočíme paprskem stále se stejnou intenzitou, nýbrž pouhými cuknutími ve směru pohybu, ve chvíli kdy jde paprsek k vrcholu své dráhy. Opět nezapomeneme naučit se tuto figuru pravou i levou rukou.

Štít

Štít od sebe k sobě

Roztočíme štít a během točení krátkým malým trhnutí dáme spiningu impuls ve snaze přimět štít k pohybu od našeho těla a zpět. Pozor na příliš velký prvotní impuls, protože při první otočce odlétne štít příliš daleko od nás a při dalším návratu poletí příliš rychle a narazí do našeho tělo. Uvědomme si, že první impuls stačí opravdu jen malinký. Tato figura je obdobou výhozů krinolíny díváme-li se na ni naležato.

Průskok štítem

Velmi známý a atraktivní trik. Roztočíme štít vedle svého boku.Ve chvíli, kdy paprsek při svém oběhu prochází nejvyšším bodem své dráhy převedeme ruku s paprskem k druhému boku. Ve stejné době se odrážíme k výskoku a necháme projít smyčku. Doporučuji při nácviku průskoku štítem nejdříve natrénovat časování pouze s kusem lana dlouhým asi půl metru. S nímž provádíme tytéž pohyby jako s celým spiningem.  

Průskok 1 Průskok 2 Průskok 3 Průskok 4

Průskok štítem

 

Průskok - foto

Po průskoku štítem

Skip - několikanásobný průskok

Z názvu je patrné co je podstatou zmíněné figury. Tato figura je-li perfektně provedena patří k mistrovským kousků. Pokud máme průskok na jednu stranu již dokonale natrénovaný. Druhý průskok nám přijde celkem samozřejmý problém nám bude přinášet spíše čistota skoku a udržení letícího štítu v jedné rovině. Musíme si dát pozor především na to, abychom vskakovali vždy do dobře roztočeného štítu je zbytečné se pokoušet o průskok, kdy se nám štít různě bortí.

Akrobatický průskok štítem

Od předchozího provedení se liší pouze tím, že během průskoku se naše tělo otočí od 180 stupňů. Tuto figuru je snadnější začínat zleva. Důležité je stihnou celý průskok a obrat během jednoho otočení spiningu.

Zprava do leva

Během průskoku štítem si při přechodu paprsku před naším tělem předáme konec z pravé do levé ruky. Poté protočíme štít levou rukou a při zpětném průskoku si paprsek opět předáme do druhé ruky.

Přetočení štítu do krinolíny

Jistě jste si uvědomili, že během průskoku štítem se mění rotace kruhu ze směru proti chodu ručiček do opačného. Toto má jednu velkou výhodu. V jedné fázi se vám lano v ruce zamotává a po průskoku zase na opak rozplétá. Pro tuto figuru je tedy vhodné nejdříve roztočit štít poté jím proskočit a změnit jeho rotaci na směr dle chodu ručiček hodin. Poté za pomalého zrychlování točení zvedáme ruku s paprskem nad hlavu jakmile překročíme hranici naklonění 45 stupňů začneme zpomalovat točení. Štít nám spadne okolo těla v krinolínu. Během tohoto pádu změní opět kruh svou rotaci a my tedy točíme opět krinolínu po proti směru hodinových ručiček jak jsme zvyklí. Na tuto figuru již můžeme navázat kteroukoliv další, kterou známe z krinolíny. Tato figura lze rovněž velmi efektně provést pouhým stržením štítu po průskoku na sebe. Jakmile proskočíme štítem necháme jej proletět co nejdále a trhneme k sobě. Kruh svou hybností letí zpět. Díky trhnutí ovšem neletí svisle k zemi, ale již skloněn. Stačí tedy jej jen správně zpomalit. Po chvíli experimentů se vám to jistě také podaří.

Přetočení krinolíny do štítu

Roztočíme krinolínu. Zrychlíme otáčení. Překlopení pomůžeme tím, že se nakloníme v pase do leva. Uvědomíme si, že výsledkem přetočení bude štít, který se točí po směru hodinových ručiček. Můžeme navázat průskokem štítu a tedy i změnou rotace.

Přetočení - foto 1 Přetočení - foto 2

Z krinolíny do štítu

Štít v talíř a naopak

Obě předchozí figury můžeme prodloužit tím, že budeme pokračovat popřípadě začínat již z talíře. Tak nám vznikne přechod, který lze provést tam i zpět. Tedy talíř – štít – krinolína – štít – talíř.