Figury s vodorovnými kruhy

Něž přejdeme ke svislým kruhům musíme nejdříve zvládnout točení figur s vodorovnými kruhy. Nyní si popíšeme některé z nich. Při nacvičování toho nejjednoduššího zjistíte, že v mnohé funguje metoda pokus omyl. Proto u dalších figur budou pouze jednoduché nákresy a popis.

Krinolína - druhá základní figura

Způsob první – bez předání. Malým trhnutím ruky ze shora dolů z výšky natažené ruky zhruba k výšce ramen provedeme první malé povyhození. Tímto trhnutím se nám podaří vyhodit krinolínu přibližně do výše ramen pokud tento pohyb dále pravidelně opakujeme dostaneme smyčku do výše paprsku nad hlavu. Vyhození můžeme pomoci tím , že zároveň s pohybem ruky dolů se lehce pokrčíme v kolenou a s pohybem ruky nahoru se opět napřímíme.

Vyhození - 1 Vyhození - 2 Vyhození - 3

Vyhození krinolíny jednou rukou

Způsob druhý – s předáním za zády. Provedeme následujícím způsobem. Točíme krinolínu okolo sebe, připravíme si levou ruku před sebe ve výši pasu. Pravou rukou vedeme pohyb k levé, do které předáme paprsek. S ním levá ruka pokračuje za záda kde opět paprsek předá do pravé ruky, která s ním opět vyletí nad hlavu. Díky tomuto pohybu vyletí i smyčka vysoko nad hlavu. Tento pohyb můžeme opět pravidelně opakovat a smyčka nám bude létat od kotníků vysoko nad hlavu.

Vyhození Vyhození - foto

Vyhození krinolíny

Krinolína v leže

Pokud se nám daří točit krinolínu okolo sebe jistě nám nebude dělat problémy si během točení sednou na zem či dále pak lehnou. Pro tuto figuru doporučuji o něco kratší paprsek.

 Krinolína v leže
Snížená krinolína

Točení krinolíny ve výšce pasu provádíme opakovaným předávání paprsku před a za sebou ve výšce pasu.

Snížená krinolína Snížená krinolína - foto

Snížená krinolína

 Krinolína okolo krku Točíme krinolínu tak, že si paprsek předáváme z jedné ruky do druhé vzadu za krkem a podruhé před sebou.

 Krinolína okolo krku - foto
Krinolína okolo krku

Krinolína okolo jedné nohy

Snížíme krinolínu pod pás a předáváme si paprsek pod jednou nohou. Druhou máme zvednutou před sebou či za sebou. Tuto figuru můžeme snadno obměnit v takzvaného “kozáčka” kdy si při prvním otočení předáme paprsek pod pravou nohou a při druhém pod levou nohou toto vícekrát opakujeme.

 Krinolína okolo jedné nohy
Krinolína okolo jedné nohy

Krinolína mezi nohama

Tato figura vychází z předchozí, nyní ovšem nohu, kterou jsme měli při předávání vzadu zvednutou položíme na zem.

Krinolína okolo jedné nohy

Krinolína okolo jedné nohy - foto

Krinolína okolo jedné nohy

Kolotoč

Figura, která vycházející z talíře. Výsledkem je pohyb talíře dokola okolo našeho těla. Tuto figuru lze provést dvěma způsoby. Jak nato je názorné z následujících obrázků. Točíme talíř v pravé ruce před tělem si předáme paprsek do levé a sním pokračujeme k levému boku odtud za záda, kde si jej předáme do pravé a talíř dostaneme opět k pravému boku. Důležité je, abychom stihli převedení smyčky a předání během jedné otočky.

Kolotoč s předáním - foto Kolotoč s předáním - foto

Kolotoč s předáním

Druhou variantu kolotoče provádíme jen jednou rukou. Roztočíme talíř v pravé ruce a převedeme ho před sebou na levou stranu svého těla, nyní se lehce ukloníme v pase doleva a převedeme talíř za svými zády opět na pravou stranu. Ruka s paprskem nám jde nad hlavou. Snažíme se o to, abychom stihli převedení za zády během jedné otočky. Vyzkoušejte malý fígl, na chvilku přestaňte otáčet paprskem, v momentě, kde smyčka prochází za vašimi zády.

Kolotoč - 1 Kolotoč - 2 Kolotoč - 3

Kolotoč jednou rukou

The Sky Rocket - Nebeská raketa

Talíř roztočíme pravou rukou, která jej převede k levému boku. Poté trhnutím vyhodíme talíř šikmo od pravého boku nad hlavu. Odkud přimějeme smyčku padat šikmo k levému boku. Tento způsob je velmi podobný způsobu výhozu krinolíny jednou rukou.

The Sky Rocket - 1 The Sky Rocket - 2

The Sky Rocket