Šifry s tabulkami


Hebrejština

Šifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chceme zašifrovat nakreslíme čáry, které jsou okolo písmene. Abychom odlišili písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě píšeme doprostřed tečky u první tabulky žádnou u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

Tabulka

Šifrujeme slovo AHOJ

Šifra

Kříž (Velký polský kříž)

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.

Tabulka

Šifrujeme slovo AHOJ

Šifra

Malý polský kříž

Tabulka

Šifrujeme slovo MOUDROST

Šifra

"Další kříž"

Tabulka

Šifrujeme slovo MOUDROST

Šifra

Šifrovací kříže

Zpráva, třeba "sraz všech v neděli ráno", se napíše do takovýchto křížů tak jak je napsáno v ukázce:

Tabulka

Potom se písmena čtou po řádkách a píší se po skupinkách o pěti písmenech (ještě se tím zmenší šance na vyluštění cizí osobou). Je třeba si předem dohodnout ve kterém místě se bude začínat psát a kolik křížů bude vedle sebe (jinak nastanou trable). Takto pak vypadá výsledek šifrování: RSVSA VEHNZ CEEAD LRNIO

Další možnost je použít "dvojitý kříž" ten vypadá asi takto:

Tabulka

Čínština

Čínština je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno (např. N), které chceme zašifrovat, si najdeme v tabulce (N je ve čtvrtém sloupci a ve třetí řádce) a podle toho v kolikátém je sloupci tolik napíšeme svislých čar a podle řádek napíšeme vodorovné čary. Čáry ale nepíšeme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíš jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespoň dvě písmena, ty se dohodnou buď předem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které písmena v tabulce nejsou.

Tabulka

Šifrujeme slovo AHOJ

Šifra

Pavoučí síť

Místo písmen ze zprávy se píšou dvě písmena sousední buď ve sloupci nebo v řádku. V každé tabulce musíme vynechat minimálně tři písmena. Ty jsou předem dohodnuté a nebo jsou napsány za zašifrovanou zprávou.

Tabulka

Šifrujeme AHOJ VODNICI

BC EB MN KL NF ZC KT MO MS AB GH

Zlomky

Používá se stejná tabulka jako u čínštiny, tedy 5x5 políček, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se udává číslo sloupce a druhé číslo řádky. Případně lze použít i takovéto tabulky (snadněji se to tak vysvětluje dětem co nechápou zlomky).

Tabulka

Šifrujeme AHOJ VODNICI

1/1 3/2 5/3 5/2     2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2

Při použití tabulky mimo Ch, W.

Šifrovací tabulka

Tabulka je velmi podobná čínštině a zlomkům. šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píší písmena a čísla (písmeno od řádky a číslo od sloupce). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta jako to, která písmena v tabulce chybí.

Tabulka

Šifrujeme slovo MOUDROST

V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4

Šifrovací mřížka

Šifruje se tak že se píší písmena skrz tabulku na čistý papír, pak se tabulka otočí v dohodnutém směru o 90 stupňů a píše se dál. Luští se úplně stejně.
Následuje ukázka tabulky a s ní zašifrované zprávy (naskenované ze zálesáka). Při výrobě tabulky je třeba si dát pozor co se má vyříznout. Nejlepší asi je vždy po vyříznutí nového otvoru na čistý papír proškrtat ty body, které už použít nemůžeme. Nejlíp první tabulku dělat na průhledný papír, aby bylo vidět co jsme již zaškrtali. Zkrátka každý otvor pokrývá 4 místa tak je třeba si to uvědomit.

Klíč Zpráva