Členské příspěvky pro rok 2023
Členské příspěky na rok 2023 byly stanoveny ve výši 800 Kč.
Příspěvky se vybírají pouze bezhotovostní formou.

Bezhotovostní platba
    číslo účtu: 2801813051/2010
    variabilní symbol: uveďte rodné číslo
    poznámky pro příjemce: jméno, příjmení a družina