Členské příspěvky pro rok 2024
Členské příspěky na rok 2024 byly stanoveny ve výši 1000 Kč.
Příspěvky se vybírají pouze bezhotovostní formou.

Bezhotovostní platba
    číslo účtu: 2801813051/2010
    variabilní symbol: uveďte rodné číslo
    poznámky pro příjemce: jméno, příjmení a družina