Členské příspěvky pro rok 2019
Členské příspěky na rok 2019 byly stanoveny ve výši 600 Kč.
Příspěvky se vybírají pouze bezhotovostní formou.

Bezhotovostní platba
    číslo účtu: 420145329 / 0800
    variabilní symbol: uveďte rodné číslo
    poznámky pro příjemce: jméno, příjmení a družina