Schůzky družin Schůzky družin

Schůzky na školní rok 2016/2017 jsou rozděleny takto. Schůzky a porady probíhají převážně v naší klubovně.


družina

schůzky

třída

vedoucí


Tučňáci

pondělí

16:00 – 17:30

předškolní - 2. třída

Veronika Vinklátová

Broučci

středa

17:00 – 18:30

2. - 4. třída

Vratislava Darebná

Rosomáci

čtvrtek

17:30 – 19:00

4. - 6. třída

Štěpán Chwistek

Batáti

středa

18:00 – 19:30

7. - 9. třída

Tereza Bukačová


Vedení

dle potřeby obvykle pátek v 19:00, vyjímečně v neděle


Systém práce v družinách je založen na kolektivním duchu. Tábornický klub Průzkumník by proto touto cestou chtěl požádat rodiče, jejichž děti docházejí na družinové schůzky či klubové akce, aby měli pochopení pro práci vedoucích. Členové klubu mají nejen svá práva, ale i povinnosti vůči svým kamarádům.