Schůzky družin Schůzky družin

Schůzky na školní rok 2019/2020 jsou rozděleny takto. Schůzky a porady probíhají převážně v naší klubovně.


družina

schůzky

třída

vedoucí


Tučňáci

pátek

16:30 – 18:00

3. - 5. třída

Iveta Vinklátová
720 542 253

Brouci

úterý

16:00 – 17:30

6. - 7. třída

Michal Král
732 668 473

Rosomáci

čtvrtek

18:30 – 20:00

7. - 9. třída

Michal Vlček
728 930 980

Kolibříci

pátek

15:00 – 16:30

předškoláci - 2. třída

Gabriela Růžičková
732 479 306


Vedení

dle potřeby obvykle pátek v 19:00, vyjímečně v neděle


Systém práce v družinách je založen na kolektivním duchu. Tábornický klub Průzkumník by proto touto cestou chtěl požádat rodiče, jejichž děti docházejí na družinové schůzky či klubové akce, aby měli pochopení pro práci vedoucích. Členové klubu mají nejen svá práva, ale i povinnosti vůči svým kamarádům.