Schůzky družin Schůzky družin

Schůzky na školní rok 2022/2023 jsou rozděleny takto. Schůzky a porady probíhají převážně v naší klubovně.


družina

schůzky

třída

vedoucí


Kolibříci

pátek

15:00 – 16:30

předškoláci - 1. třída

Monika Loumanová
606 048 812

Ještěrky

úterý

15:30 – 17:00

2. - 4. třída

Helena Horáčková
777 804 208

Tučňáci

pátek

16:30 – 18:00

5. - 6. třída

Iveta Vinklátová
720 542 253

Brouci

středa

16:00 – 17:30

7. - 9. třída

Tomáš Karásek
606 890 481


Vedení

dle potřeby obvykle pátek v 18:15


Systém práce v družinách je založen na kolektivním duchu. Tábornický klub Průzkumník by proto touto cestou chtěl požádat rodiče, jejichž děti docházejí na družinové schůzky či klubové akce, aby měli pochopení pro práci vedoucích. Členové klubu mají nejen svá práva, ale i povinnosti vůči svým kamarádům.