Schůzky družin Schůzky družin

Schůzky na školní rok 2018/2019 jsou rozděleny takto. Schůzky a porady probíhají převážně v naší klubovně.


družina

schůzky

třída

vedoucí


Tučňáci

pátek

16:00 – 17:30

předškolní - 3. třída

Veronika Vinklátová
721 970 160

Broučci

pondělí

17:30 – 19:00

3. - 5. třída

Jakub Šedina
739 731 615

Rosomáci

čtvrtek

18:00 – 19:30

6. - 7. třída

Štěpán Chwistek
733 502 336

Batáti

pátek

14:30 – 16:00

7. - 9. třída

Tereza Bukačová
737 556 824


Vedení

dle potřeby obvykle pátek v 19:00, vyjímečně v neděle


Systém práce v družinách je založen na kolektivním duchu. Tábornický klub Průzkumník by proto touto cestou chtěl požádat rodiče, jejichž děti docházejí na družinové schůzky či klubové akce, aby měli pochopení pro práci vedoucích. Členové klubu mají nejen svá práva, ale i povinnosti vůči svým kamarádům.