Schůzky družin Schůzky družin

Schůzky na školní rok 2023/2024 jsou rozděleny takto. Schůzky a porady probíhají převážně v naší klubovně.


družina

schůzky

třída

vedoucí


Kolibříci

středa

15:30 – 17:00

předškoláci - 2. třída

Monika Loumanová
606 048 812

Tučňáci

pátek

16:00 – 17:30

3. - 7. třída

Jiří Šellenberg
770 168 194

Brouci

středa

18:00 – 19:30

8. - 9. třída

Tomáš Karásek
606 890 481


Vedení

dle potřeby obvykle pátek v 17:45


Systém práce v družinách je založen na kolektivním duchu. Tábornický klub Průzkumník by proto touto cestou chtěl požádat rodiče, jejichž děti docházejí na družinové schůzky či klubové akce, aby měli pochopení pro práci vedoucích. Členové klubu mají nejen svá práva, ale i povinnosti vůči svým kamarádům.