rok

oblast

kategorie


Kategorie

Děti soutěžily vždy ve 3 kategoriích. Pracovně je nazýváme.

Kocouři

starší chlapci

12 - 15 let

Kočky

starší děvčata

12 - 15 let

Koťata

nejmladší smíšená kategorie

8 - 12 let

Zkratky

D - diskvalifikován
N - účastnil se táboru, ale nestartoval

Oblast

Rozdělení do družin

Přehled toho, kdo a s kým.

Výsledky celotáborové hry

souhrn toho jak dopadlo klání jednotlivých družin během CTH.

Odbornosti

Každé dopoledne probíhá nějaký odborný výklad, který je buď zaměřen tábornickým směrem či vychází z duchu celotáborové hry. Na jeho závěru táborníci v testu prokazují jak vstřebali nové znalosti a mají možnost získat 0 – 10 bodů.

Azimutový závod

Tradiční závod při, kterém táborník běží po trati, která je určena 40 až 60 cedulemi, na kterých je vždy azimut a počet kroků k ceduli další. Kategorie Koťat běží jen první část tratě, takže do celkového souhrnu není zařazena.

Nouzovský desetiboj

Tento závod není ničím jiným, než tábornickým desetibojem. Úkolem závodníka je v co nejkratším čase proběhnout trať vyznačenou  fáborky a na 10 stanovištích odpovědět na otázky či splnit požadované úkoly.

Stanoviště:
Šplh (na laně - 4 m), Příroda, Topografie, Zdravověda, Střelba (vzduchovka na špalíčky), Uzle (Uzlařská regata), Lávka (překonání potoka po lanové lávce - 5 m), Šifry, Ohně, Dřevo (uříznout a rozštípat špalík z připravené klády). Na každém stanovišti může závodník získat až 10 trestných minut.

Uzlařská regata

Klasická Uzlařská regata, ovšem tato je součástí Nouzovského desetiboje a váže se na trávě.

Střelba

Střelba ze vzduchovky na terč. Střílí se 3 + 5 ze vzdálenosti 3 až 5 metrů, podle toho jak se to postaví.