Docházka

Venda (Vendelín Vedral)

osobní bodování člena

družina: mimo

školní rok 2021 / 2022

navštívené akce: 1 z 26

(pro účast na táboře se počítá: 1 z 20, do bodování se počítá: 1 z 22)

18. 9. 2021

Úklid klubovny

1 den

počítá se do bodování počítá se pro účast na táboře