Docházka

akce: klubová výprava

termín: 28. 3. 2015

vedoucí výpravy: Štěpa

zpočítávána pro účast na táboře: ano

celkem dětí na akci: 20