Docházka

akce: klubová výprava

termín: 23. 11. 2019

vedoucí výpravy: Duch + Štěpa

zpočítávána pro účast na táboře: ano

celkem dětí na akci: 26