Docházka

akce: klubová výprava

termín: 19. 3. 2022

vedoucí výpravy: Duch + Kačka

zpočítávána pro účast na táboře: ano

celkem dětí na akci: 22