Bližší informace

Bližší informace


SETKÁNÍ TÁBORNICKÝCH KLUBŮ
aneb volná soutěž hlídek v disciplínách

hvězdná obloha • střelba • přístřeší a batohy • příroda I • příroda II • ohně • uzle a lana • zdraví a bezpečnost • cestování • orientace

To nejdůležitější

 • kdy: sobota 24. 5. 2025
 • start: 10:30 hod. až 11:30 v sobotu (průběžný start)
 • konec: 17:00 hod v sobotu
 • kde: tábořiště T. K. Průzkumník
 • prezence: do soboty 11:25.
 • startovné: 10,- Kč na závodníka
 • hlavní cena: sportovní a tábornické vybavení, putovní kotlík
 • hlídka: nejméně tříčlenná, maximálně pětičlenná
 • přihláška: účast je podmíněna předběžnou přihláškou přes WWW či domluvou s vedením klubu (vyplňte prosím do 22. 5. 2025)

Kategorie

  rybízové

do 11 let včetně

R

  starý páky

12 - 15 let včetně

S

  důchodci

16 - 99 let

D

 • kategorie je určena věkem nejstaršího člena hlídky na základě čestného prohlášení klubu o stáří členů
 • Je na úvaze klubu, zda přidá hlídce „Anděla strážného“ z řad vedoucích a instruktorů (Anděl strážný je čestná funkce. Anděl strážný do činnosti hlídky zasahuje pouze v ohrožení zdraví závodníků. Hlídce může pomoci pouze s orientací, avšak ta tím ztrácí body za tuto disciplínu.)
 • jídlo, pití a spaní, každý podle své libosti a dovednosti na tábořišti T. K. Průzkumník v Nouzově u Církvice

KAŽDÝ STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Pohyb mezi kontrolami a hodnocení

 • pohyb mezi kontrolami podle speciální mapy dodané pořadatelem
 • kontroly se procházejí v libovolném pořadí
 • správné odpovědi se bodově hodnotí (maximálně 15 bodů za kontrolu)
 • za nalezení každé z kontrol dostane hlídka 5 bodů

Výsledky

Vyhlašují se výsledky všech zúčastněných hlídek a nejlepší hlídky budou oceněny. Připomínáme, že soutěž končí vyhlášením výsledků (ihned po vypršení limitu 300 min), a proto je zbytečné opouštět soutěž, jejíž časový harmonogram je naplánován v souladu s vlakovým jízdním řádem, ještě před jejím koncem. Vítězí hlídka, která dosáhla vyššího počtu bodů. Pouze v případě rovnosti bodů se přihlíží k věkové kategorii, počtu členů hlídky a až poté k dosaženému času (tzn. mladší kategorie jsou zvýhodněny).

Výsledky minulých ročníků | Způsob hodnocení

Dáte přednost vlastnímu?

busola, uzlovačky, tužky, papír, celta, nůž, sirky, šátek, rýžovací pánev, sedák, osma, karabiny, luk a šípy, vzduchovka a jiné

 

Připomínáme, že tábořiště T. K. Průzkumník je Vám k dispozici po celý víkend (pátek - neděle).