Výsledy


rok

kategorie

zobraz

WWWtisk


1.

Píďa

T. K. Průzkumník

D

23,9 s

23,4 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

2.

Bety J.

T. K. Průzkumník

27,6 s

26,3 s

25,2 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

3.

Záškrt

T. K. Průzkumník

25,4 s

26,0 s

D

Diplom ve formátu pdfdiplom

4.

Áťa

T. K. Průzkumník

32,8 s

47,0 s

28,3 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

5.

Jeník

T. K. Průzkumník

36,4 s

D

28,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

6.

Sini

T. K. Průzkumník

D

31,7 s

D

Diplom ve formátu pdfdiplom

7.

Krtek

T. K. Průzkumník

34,4 s

34,8 s

D

Diplom ve formátu pdfdiplom

8.

Tonda

19. skaut. středisko Plaňany

34,8 s

35,9 s

44,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

9.

Koko

T. K. Průzkumník

45,4 s

43,3 s

36,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

10.

Pingu

T. K. Průzkumník

54,7 s

42,0 s

37,4 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

11.

Kokos

T. K. Průzkumník

51,3 s

38,1 s

45,7 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

12.

Vápno

T. K. Stopaři

D

55,1 s

44,3 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

13.

Anča Hub.

T. K. Arnika

D

D

49,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

14.

Pepa S.

T. K. Průzkumník

D

D

D

Diplom ve formátu pdfdiplom