Výsledy


rok

kategorie

zobraz

WWWtisk


1.

Čůňa

T. K. Průzkumník

22,1 s

26,5 s

26,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

2.

Kádža

T. K. Průzkumník

D

29,7 s

29,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

3.

Stoupa

T. K. Průzkumník

33,5 s

35,7 s

36,3 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

4.

Kachna

T. K. Průzkumník

D

35,0 s

36,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom