Výsledy


rok

kategorie

zobraz

WWWtisk


1.

Rony

T. K. Průzkumník

33,6 s

26,8 s

D

Diplom ve formátu pdfdiplom

2.

Peet

T. K. Průzkumník

32,3 s

D

35,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

3.

Gepard

T. K. Průzkumník

D

55,7 s

40,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

4.

MK

T. K. Průzkumník

1:03,9

40,7 s

45,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

5.

Ráca

T. K. Průzkumník

44,0 s

49,1 s

44,1 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

6.

Rákosníček

Junák Český Brod

50,9 s

51,5 s

45,9 s

Diplom ve formátu pdfdiplom

7.

Johny

T. K. Průzkumník

D

D

D

Diplom ve formátu pdfdiplom