Blesková izolace


<< předchozí | zápis | další >>

26. listopad 2005 - tábořiště klubu | autor: Marian


Na úterní poradě Starých pánů uzrála akce na izolování střechy srubu. Byly rozeslány SMS, kdo se může zúčastnit. V pátek večer Kosa odvezl Máčka do sídla své firmy, aby si odtud odvezl dodávku jménem Mercedes. V sobotu ráno Máček s Marianek nakládají ve stavebninách izolaci a vyrážejí směr tábořiště. V tu samou chvíli vjíždí Mák se Slonem a Klémou do Billy na nákup proviantu a pití a pak směřují také na místo akce. Břéca, který zajistil druhou část proviantu, již od 9 hodin stepuje u ohně neb nemá klíče od srubu, aby zatopil. To dělá po příjezdu až Slon. Máček s Marianem dorážejí v 9:30. Ihned se rozjíždí práce. Vynášejí se z půdy všechny deky a matrace do chalupy, vyndává a připravuje se centrála, natahují prodlužovačky, vybaluje nářadí, nosí se balíky s izolací. Břéca s Klémou se ujímají napínání drátěné osnovy, která bude držet desky izolace do té doby než se zakryje parozábranou a a pak definitivním obkladem. Slon s Máčkem se stávají izolatéry a Marian s Mákem přípraváři, kteří na přání izolatérů řežou desky na požadovaný rozměr. Po dvou řadách se jednotlivé týmy již sžily se svými rolemi a práce pokračuje nebývalým tempem tak, že v jedenáct hodin je hotová jedna část střechy, v jednu po poledni a obědě zbytek. Hned se začala natahovat parozábrana, pak se dodělalo několik nezbytných úprav štítů a začaly se izolovat odřezky a zbylými deskami. To se na tábořiště již snesla tma. Centrála si pobrukovala na půdě vrcholily práce a následný úklid podpořený starým vysavačem od Máčka z dílny. Pak nezbývalo nic jiného než nanošení matrací a dek zpět, večerní gulášová polévka, úklid a odjezd domů.Akce se podařila. Díky.