Za vynálezci a vynálezy


<< předchozí | zápis | další >>

12. listopad 2011 - Praha | autor: Katka


Prosluněný sobotní den vylákal na výpravu 29 Průzkumníků. Společně s pěti vedoucími byli zvědaví na výstavu Vynálezci a vynálezy v nové budově Národního muzea v Praze.

Základní myšlenkou výstavy Vynálezci a vynálezy, kterou Národní muzeum pořádá
ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Technickým muzeem v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, je přiblížit návštěvníkům vynálezy a objevy významných osobností české vědy, seznámit je v širších souvislostech s jejich vznikem a dalším využitím v každodenním životě. Výstava je zaměřena na vynálezce a objevitele, kteří byli českého původu nebo na našem území působili převážnou část svého života od počátku 17. do konce 20. století. Výstava je plná zajímavých exponátů, z nichž jsme si mnohé nejen prohlédli, ale také vyzkoušeli, jak fungují.

Výstava návštěvníkům připomíná přibližně dvacet významných osobností českých vědců
a vynálezců, kteří se zapsali do dějin vědy a techniky. Nechybí František Křižík, Josef Ressel, Prokop Diviš, Josef Božek, Jan Jánský, Karel Raška, František Burian, Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský, Johann Gregor Mendel, Jan Evangelista Purkyně, Václav a František Veverkové, Karel Václav Klíč a mnozí další.

Před samotnou výstavou o vynálezcích, jsme se ještě krátce zastavili na výstavě Krása motýlích křídel. Na této výstavě jsme se nejen přenesli do rozmanitého světa motýlů, který nás okouzlil pestrostí barev, ale seznámili jsme se se životem motýlů a jejich rolí ve vývoji ekosystémů. Po prohlídce jsme si odpočinuli v dětském koutku u housenky, motýlích křídel
a vajíček.

Z Národního muzea jsme uťapaní a hladoví spěchali na oběd. Většina se zakousla do svačin od maminek, zbylí si museli vystačit s nabídkou známého Mcjídla. Chtě nechtě, to přeci k výletu do Prahy patří.
Čas utíkal neúprosně rychle a tak jsme stihli zajít už jen na Staroměstské náměstí a museli jsme vyrazit na vlak.

http://vynalezci.nm.cz/
http://www.pragueout.cz/mesto/articles/vynalezi-a-vynalezci