Indiánské léto


<< předchozí | zápis | další >>

21. září 2013 - Lom Nová Ves u Kolína | autor: Sára


Počasí nám vyšlo! Ráno bez deště! Indiánské léto se koná!

Sešli jsme se před klubovnou a je nás ohromný počet 30 dětí a 6 vedoucích, to je náramné. Rozloučili jsme se s rodiči, baťůžky na záda a vyrážíme. Tentokrát jsme zvolili pěší variantu. Cesta vedla po polní cestě podél dráhy až do Nové Vsi. Z Nové Vsi už to bylo, co kamenem dohodil do lomu. Přišli jsme s malým zpožděním, ale to vůbec nevadilo. Eri (T.K.Eridanus) nás už v dáli vyhlížely.

Tentokrát nebylo Indiánské léto příliš indiánské, jak tomu bylo v minulých letech. Pro tento ročník bylo zvolené téma akce "Olympijské hry". Dopoledne bylo stejné jako každý rok, náplní byly seznamovací hry. Rozdělili jsme se do tří věkových skupin. Pro Indiánské léto jsou typické hry jako na Buldoky, Kafe, Kámen,.. a mnoho dalších.

Odpoledne se už vyvíjelo jiným směrem. Znovu se všichni účastníci přerozdělili. Aby každá skupinka byla věkově vyrovnaná. Každá skupinka si vyrobila vlajku a znak svého státu, který se bude účastnit Olympijských her. Celkově bylo 9 etap. Od střelby, po skok daleký, až do hodu záchodovou štětkou. Byla to veliká legrace. Celým odpolednem nás už doprovázelo sluníčko.

Celý den velmi rychle utekl. Čekal nás jen závěrečný ceremoniál, rozdání cen a pomalinku jsme se vydali na vlakovou zastávku.

Teď už jen "My jsme oddíl Průzkumníků,.."