Procházka s exkluzivním zakončením


<< předchozí | zápis | další >>

5. květen 2018 - Polepské údolí, Borky | autor: Ivetka


Dne 5.5.2018 jsme se sešli v 8:30 v naší klubovně. Jelikož byl krásný slunečný den, vydali jsme se s parádní náladou na procházku v počtu 17 dětí, 5 vedoucích a 1 psa. V Polepech jsme na chvilku setrvali na dětském hřišti, pohráli si, posvačili a nabrali síly na cestu. Následně jsme vyšli směrem do Kolína kochajíc se impozantní přírodou Polepského údolí. Naobědvali jsme se ve stínu stromů na Kmochově ostrově a připravovali se na nejlepší část dne - akci s názvem Oregon dětem. Zde jsme strávili zbytek výletu na atrakcích. Nemohli jsme vynechat ani skákací hrad, trampolínu, střílení ze vzduchovky a z praku nebo třeba kolotoč. Plněním úkolů na stanovištích jsme sbírali razítka a na konci jsme získali krásné ceny. Ještě než se děti rozutekly k rodičům, výpravu jsme jako vždy zakončili oddílovým pokřikem.
Děkujeme kamarádům z Oregonu, že nám zase po roce poskytli možnost užít si krásné odpoledne a doufáme, že v této tradici budou i nadále pokračovat.