Výroční akademie


<< předchozí | zápis | další >>

11. březen 2006 - Kolín, Zámecká | autor: Tom


V roce 2006 náš klub oslavil 35 let činnosti. V sobotu 11. března se od 17 hodin v sále Zámecké kolínského DDM konala akce pro bývalé a současné členy, jejich rodiče a všechny přátele klubu spjaté s činností.
Samotné akci předcházely čtyři měsíce příprav. Hlavním úkolem bylo vytvoření soupisu všech bývalých členů, protože neexistoval žádný ucelený seznam z dřívější doby. Dohledání platných adres si vzali někteří instruktoři za své takovým způsobem, až si bývalí členové mezi sebou volali: „Hele, něco se děje, chtěj naše adresy…“.
Už od půl páté začali přicházet jednotlivci i skupinky do Zámecké, kde zatím finišovaly všechny přípravy a před půl šestou se vše rozjelo naplno. Po několika Tomových úvodních slovech o dnešní podobě a činnosti klubu, proběhlo představení Aleše, nynějšího hlavního vedoucího. Následovalo představení výroční zprávy spojené s křtem Šéďova DVD zachycujícího průřez klubovou historií. Hlavním bodem oficiální části bylo komponované pásmo, zahrnující promítání videa sestříhaného od historických počátků po současnost, živé komentáře a několik hraných scének. Za zmínku stojí filmový záznam o činnosti oddílu, který natočila Československá televize do pořadu Vlaštovka 19. 9. 1975.
Moderování akce se ujali Zuzka s Jenckem a při zpovědi Mariana na téma Akce Návrat zaujala Zuzka všechny posluchače, když se domáhala odpovědi na otázku: „Jak vznikne nápad uspořádat Návrat?“ Marian se jen bránil, že Návrat nevymyslel. Jencek se zase neubránil svému vrozenému exhibicionismu a předvedl variaci na běžkách.
A protože se činnost klubu od dob založení značně změnila, tak bylo třeba hostům přiblížit nynější stav. Bety a Honza představili akce vedoucích, Tom výpravy, Aleš velké akce a přestavbu srubu popsal Slon.
Tábornické songy na závěr obstaral sbor „Nouzováček“, kdy na podiu zazpívali členové družin Koťata a Káňata. Mikrofonu se mimo Pingu štítili snad všichni. Po písničkách se většina přítomných odebrala do přísálí, kde žasli nad vystavenými letitými fotkami, kronikami, Nouzovským žurnálem a předměty připomínajícími roky minulé.
Došlo také na focení bývalých družin. K volné zábavě zahrála svůj hodinový repertoár skupina Brzdaři. Užší kruh přátel si pak zavzpomínal na mládí za doprovodu Adamsovy kytary, takže konečný rozchod byl až před půlnocí. Škoda jen, že se nezúčastnilo více bývalých členů a rodičů těch dnešních. Tak třeba za pět let na klubové čtyřicetiny.

Rok svého založení a s ním spojené výročí si chceme připomínat celý rok, takže na akademii v Zámecké budou volně navazovat další akce. Tou následující je květnová Nouzovská Třístovka. Jedná se o setkání dětských organizací z Kolína a širokého okolí, pořádané jako víkendová soutěž v tábornických znalostech a dovednostech v okolí tábořiště klubu u Církvice. A dále letní setkání pro aktivní klubové vysloužilce a bývalé dnes již nečinné členy opět na zmiňovaném tábořišti.