50° s. š., 15° v. d.


<< předchozí | zápis | další >>

11. leden 2020 - Kouřim | autor: Králik


Dne 11. 1. se kolem čtvrt na deset na kolínském nádraží sešla spousta táborníků a uspokojivé množství vedoucích. Nelenili jsme a autobus nás dopravil do Kouřimi. Už na autobusové zastávce Kryštof dětem objasnil účel výpravy.
Museli jsme se dostat k astronomickému středu Evropy (dále ASE) a zde koordinovanými skoky vychýlit Zemi a tím se vyhnout srážce s asteroidem ve vzdálené budoucnosti (nezvyklé hrozby vyžadují nezvyklá řešení). Museli jsme však ještě zjistit důležitou informaci. A to obvod Lechova kamene (abychom věděli, kolikrát máme vyskočit). Proto naše cesta vedla přes kouřimské náměstí až k Lechovu kameni. Zde všechny děti vytasily svá pravítka a jaly se měřiti. Po zjištění obvodu následovala svačina.
Poté naše kroky vedly k hradišti Stará Kouřim. Odtud jsme po silnici dobrali až k ASE, který ovšem leží uprostřed pole. Vlhké počasí oranici na pevnosti nepřidalo, a tak po chvíli boty na nohou poněkud ztěžkly. Po odklonění Země jsme si užili spousty zábavy při odstraňování bahna z bot.
Následoval oběd u Libušina jezírka (které je už notnou dobu vyschlé). Po obědě jsem děti zabavil několika hrami, založenými na rychlosti a mazanosti. Po chvíli jsme došli k Vavřineckému potoku, kde se nacházelo dětské hřiště. Zde děti testovaly svoji sílu a trpělivost vedoucích.
Dále naše kroky vedly k bývalému rybníku Strašík, jehož hráz byla protržena při povodních v roce 2013. Od té doby je z něj močál. Na louce nad Strašíkem se táborníci zabavili hrami, např. Mrazíkem či Ponorkami. Jelikož čas kvapil, vydali jsme se nazpět do Kouřimi podél Vavřineckého potoka. Po etudě na kouřimském náměstí jsme se přesunuli na autobusovou zastávku a odtud nás autobus odvezl do Kolína.