Götterdämmerung IX: B.V.P.


<< předchozí | zápis | další >>

25. - 29. říjen 2022 - Vysoké Studnice | autor: Králik


Po drobných kotrmelcích se podzimní výprava L. P. 2022 konala do již osvědčeného místa, a to do Vysokých Studnic. Výpravě obcovalo sedm dětí a stejný počet vedoucích. Po probuzení do mlhavého středečního rána následovala rozcvička, sestávající se z běhu, rozličných cviků a kochání, a snídaně. Po ní jsme si začali odpracovávat své ubytování pod vedením Tomáše „Johnnyho“ Plevana (správce místní fary a vedoucí skautského oddílu). Štípání dřeva, hrabání listí, stříhání křovisek, příprava tyčí na stavbu teepee, to byly námi vykonávané práce. Po obědě jsme požádali Johnnyho, zda by nám neukázal hřbitov a kostel Nejs. Trojice, stojící nad vsí. A nelitovali jsme. Johnny nám pověděl něco o historii kostela (hektické „reformy“ sedmdesátých let a vykrádání vybavení se na něm nepříznivě podepsaly). Poté nám ukázal kúr (místo, kde nachází varhany) a předvedl užívání varhan a taje jejich konstrukce. Vzal nás i na kostelní půdu a do věže, kde jsme mohli vidět kostelní zvony. Následně jsme se vydali na místní fotbalové hřiště.
Ve čtvrtek nás čekala cesta do města Polná, kterou jsme důkladně prošli a obešli, přičemž jsme viděli místní židovský hřbitov a zbytek zemské cesty. Oběd jsme pozřeli u kostela sv. Kateřiny, vypínajícího se na kopci na jih od města. Pak jsme se vydali k symbolickému hrobu Anežky Hrůzové, kde byly děti poučeny o historii tohoto místa. Velký úspěch sklidila část naší cesty, která vedla podél dálnice D1. Večer nás na noc svou přítomností poctili Vlk, Karel a Kačka.
V pátek za ranní mlhy (na Vysočině každodenní úkaz) jsme mašírovali na vlak do Luk nad Jihlavou, který nás zavezl do Bransouz. Odtud naše cesta vedla na hrad Rokštejn (již stálice výprav do Vysokých Studnic). Odtud jsme pochodovali již zpět do klubovny.
Sobota se nesla ve znamení úklidu. Chvíli po jedenácté jsme dorazili do Jihlavy, kde došlo k nečekanému setkání. Pak jsme se věnovali objevování historického centra, přičemž obzvláštní pozornost byla věnována stavbám sakrálního charakteru. U drobného kostelíčka sv. Jana Křtitele jsme spořádali oběd a pak následovala už jen cesta domů.