Krtek ve městě


<< předchozí | zápis

5. listopad 2022 - Kladno | autor: Ivetka


Dne 5.11. ráno jsme se sešli v poměrně komorním počtu 9 dětí a 5 vedoucích na kolínském nádraží. Rozloučili jsme se s rodiči a nastoupili do vlaku mířícího na Hlavní nádraží v Praze. Zde jsme vystoupili, setkali se s dalšími třemi členy výpravy Kulichem, Houbou a Jáchymem a přesunuli se na Masarykovo nádraží. Odtud jsme se dostali dalším vlakem do Kladna. Ráno se počasí netvářilo příliš vlídně, ale na cestu na kladenský zámek nám již svítilo sluníčko. Tam jsme navštívili výstavu Krtek a Kladno, kde jsme se dozvěděli něco o životě Zdeňka Milera a jeho tvorbě, podívali se do štoly a poslechli si něco o těžbě uhlí a nakonec zhlédli několik pohádek a pohráli si v herně. Poté jsme se naobědvali v zámecké zahradě a přitom pozorovali v medvědáriu místního medvěda provádějícího své pravidelné obchůzky. Po jídle jsme se prošli na městský stadion Sletiště, kde jsme se zabavili na dětském a workoutovém hřišti a posilnili se limčou. Po nějaké době však byl i přes mírný protest dětí čas odejít a vydat se na nádraží. Opět jsme přestoupili v Praze s krátkou zastávkou u lanovky na hřišti před Hlavním nádražím a úspěšně jsme, i když s mírným zpožděním kvůli výluce, dorazili zpět do Kolína.