Vánoční besídka


<< předchozí | zápis | další >>

23. prosinec 2022 - klubovna | autor: Duch


Již tradičně jsme se den před Štědrým dnem sešli, abychom oslavili nastávající Vánoce. Besídka tentokrát proběhla přímo v naší klubovně.

Nejprve jsme se přivítali a ocenili jsme nejaktivnější členy z jednotlivých družin. Následně jsme zhlédli scénky, které se pilně trénovaly na prosincových schůzkách: Ještěrky si připravily příběh o velké vánoční loupeži, Tučňáci variaci na film „Sám doma“, Brouci detektivní příběh z pražského metra a Kolibříci pohádku o perníkové chaloupce.

Po scénkách jsme se rozdělili do skupin na tvořivé aktivity, na které jsme se před besídkou přihlásili. Mohli jsme si ozdobit svíčku, perníček či ovoce, stříhat papírové vločky, lít olovo či pouštět lodičky. Na speciálním stanovišti pak dobrovolníci tvořili z větví věnce na předpřipravený nápis PF 2023, se kterým jsme se poté vyfotili.

Nakonec jsme si s Kulichovým kytarovým doprovodem zazpívali pár vánočních koled a Ježíškové z řad vedoucích rozdali dárky. Pak už jsme se všichni rozutekli do svých domovů, abychom se těšili na vánoční svátky.