Novoroční Českobrodsko


<< předchozí | zápis | další >>

7. leden 2023 - Tismice → Úvaly | autor: Duch


První sobotu nového roku se na kolínském nádraží sešlo osmnáct dětí natěšených na výpravu, doprovázených třemi vedoucími. Ve vlaku se díky přistoupivším naše řady rozrostly na dvacet čtyři děti a čtyři vedoucí. Vystoupili jsme v Českém Brodě a pokračovali jsme autobusem do Tismic.

Zde jsme měli dohodnutou prohlídku baziliky, avšak byli jsme překvapeni, když jsme v domluveném čase přišli a v kostele probíhala mše. Nic jsme si z toho ale nedělali, zkrátili si čas šlapákem a po bohoslužbě jsme si kostel prohlédli. Díky zajímavému výkladu jsme se dozvěděli mnoho o dějinách, současnosti i budoucnosti této významné památky románského slohu. Prohlédli jsme si i tismickou madonu, která je kopií kopie původní sochy a která stojí na zpodobnění Měsíce. Křivák měl jako klavírista jedinečnou možnost zahrát si na moderní kostelní varhany, které se nyní nachází ve spodní části kostela, ale v budoucnosti mají být natřeny a přesunuty na kůr.

Po prohlídce jsme kostel obešli ještě zvenku a vydali se na cestu. V Limuzech jsme navštívili ovocnou naučnou stezku a poté jsme došli na přírodní památku Klepec, kde jsme si prohlédli skalní útvary jako Slouha, Fůra sena či Šplíchalův kočár a zahráli jsme si hu-tu-tu-tu a molekuly. Pokračovali jsme přes Přišimasy, kde u kostela sv. Petra a Pavla Duch žertovně připomněl blížící se volbu prezidenta republiky.

Nakonec jsme dorazili do Úval, kde jsme se podívali na železniční viadukt Devět kanálů a udělali tržbu místním maloobchodníkům s potravinami. Pak nám už nic nebránilo nasednout na CityElefant domů, kde jsme se tradičně rozloučili pokřikem a rozešli se do svých domovů.