POMÓÓÓC


<< předchozí | zápis | další >>

9. únor 2008 - Kolín | autor: Milka


Sešli jsme se v 8: 30 hodin v klubovně a rozdělili se do 4 skupin. Každá skupina obdržela dopis a po jeho vyluštění se všichni dozvěděli, že malí skřítci v lese mají problémy a potřebují naši pomoc. Tak jsme již déle neotáleli a vydali se na cestu.

Podle instrukcí od skřítků jsme došli až na jízdárnu, kde byl ukryt druhý šifrovaný dopis. Znovu nastala chvíle luštění, při kterém jsme si dali i malou svačinku. Jakmile se skupinky ze šifry dozvěděly, co mají dělat, začaly plnit zadaný úkol - napsat něco o skřítcích a nakreslit, jak vypadají. A abychom si chvilku od šifer odpočinuli a užili i nějakou legraci, zahráli jsme si, na návrh Pídi, šlapáka.

Po chvíli jsme se znovu vydali na cestu, abychom našim malým kamarádům pomohli. Tentokrát naše kroky směřovaly do Borků, kde skřítci bydlí. Najedli jsme se a obdrželi další psaní - skřítkovskou šifru. Naštěstí jsme k ní dostali i pomocnou kartičku. Z dopisu jsme zjistili, že skřítci mají problém s lidmi, kteří na jejich území hází odpadky. Každá skupina dostala 3 „speciální popelnice“ - modrou (papír), zelenou (sklo) a žlutou (PET lahve) - do kterých třídily odpad v podobě lístečků z vymezeného území.

Když už byly všechny lístečky posbírány, dostaly skupiny ještě pár minut na dokončení „svých skřítků“ a poté každý svůj výtvor předvedl. Nakonec jsme si sbalili věci, došli zpátky ke klubovně, dali si pokřik a utíkali domů.