Brigádička


<< předchozí | zápis | další >>

27. září 2008 - Tábořiště klubu | autor: Marian


V sobotu 27. září jsme vyjeli, tedy Bety, Píďa, Máček, Marian, Šéďa a Koláč, na krátkou brigádičku na tábořiště. Cílem bylo udělat patky u nosných sloupů, které nesou střechu umývárky. Po příjezdu na místo se kluci věnovali patkám a holky úklidu srubu a nanošení většiny dřeva z nářaďovníku do srubu.

Máček s Marianem vykopali asi 30 cm hluboké čtvercové díry pod oběma krajními sloupky. Koláč asistoval. Šéďa navozil písek a cement, připravil konev s vodou. Marian pak nanosil kameny z potoka a Máček se Šéďou namíchali na panelu přes náhon beton. Pak společnými silami vybudovali dvě patky, do kterých zapustili plocháče s dírami. Tyto plocháče se přišroubovaly ke stojným, již dříve provrtaným kůlům.

Po dobře vykonané práci jsme po sobě uklidili a věnovali se opékání masa a špízů na ohni. Po dobrém pozdním obědě jsme se odebrali ke kuchyni na sluníčko a užívali si hezké pozdní odpoledne. Asi v půl páté jsme odjeli domů. Děkuji všem zúčastněným za provedenou práci.